Faktor vpliva za serijsko publikacijo International Journal of Computational Methods in Engineering Science and Mechanics za leto 2013

Leto 2013
Naslov serijske publikacije International Journal of Computational Methods in Engineering Science and Mechanics
ISSN 1550-2287/1550-2295
Faktor vpliva 0.613
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2206 2605
Computational Mechanics Computational Mathematics
Uvrstitev 31/41 96/123
Četrtina 3 4
IFx 0.886 1.109
IFmax 1. četrtine 2.221 5.964
IFmin 1. četrtine 1.087 1.448
IFmax 2. četrtine 1.038 1.394
IFmin 2. četrtine 0.843 0.910
IFmax 3. četrtine 0.839 0.909
IFmin 3. četrtine 0.613 0.648
IFmax 4. četrtine 0.496 0.647
IFmin 4. četrtine 0.009 0.053
ID=218687 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2013cInternational Journal of Computational Methods in Engineering Science and MechanicseUnited Kingdomj0.613
200 e1550-2287
210 a1550-2295
300 c2206dComputational Mechanicsu31/41x0.886y0.613z0.8390312.22121.08731.03840.84350.83960.61370.49680.009
300 c2605dComputational Mathematicsu96/123x1.109y0.053z0.6470415.96421.44831.39440.91050.90960.64870.64780.053