Faktor vpliva za serijsko publikacijo JASSA za leto 2012

Leto 2012
Naslov serijske publikacije JASSA
ISSN 0313-5934
Faktor vpliva 0.156
Država Australia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

2003
Finance
Uvrstitev 201/215
Četrtina 4
IFx 0.960
IFmax 1. četrtine 5.125
IFmin 1. četrtine 1.238
IFmax 2. četrtine 1.191
IFmin 2. četrtine 0.735
IFmax 3. četrtine 0.727
IFmin 3. četrtine 0.428
IFmax 4. četrtine 0.410
IFmin 4. četrtine 0.016
ID=204138 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2012cJASSAeAustraliaj0.156
200 e0313-5934
400 c2003dFinanceu201/215x0.960y0.016z0.4100415.12521.23831.19140.73550.72760.42870.41080.016