Faktor vpliva za serijsko publikacijo International Journal of Computational Methods in Engineering Science and Mechanics za leto 2012

Leto 2012
Naslov serijske publikacije International Journal of Computational Methods in Engineering Science and Mechanics
ISSN 1550-2287/1550-2295
Faktor vpliva 0.672
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2605 2206
Computational Mathematics Computational Mechanics
Uvrstitev 84/123 25/39
Četrtina 3 3
IFx 1.154 0.875
IFmax 1. četrtine 10.209 2.221
IFmin 1. četrtine 1.469 1.129
IFmax 2. četrtine 1.465 1.084
IFmin 2. četrtine 0.935 0.847
IFmax 3. četrtine 0.918 0.785
IFmin 3. četrtine 0.589 0.552
IFmax 4. četrtine 0.587 0.466
IFmin 4. četrtine 0.071 0.101
ID=196612 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2012cInternational Journal of Computational Methods in Engineering Science and MechanicseUnited Kingdomj0.672
200 e1550-2287
210 a1550-2295
300 c2605dComputational Mathematicsu84/123x1.154y0.589z0.91803110.20921.46931.46540.93550.91860.58970.58780.071
300 c2206dComputational Mechanicsu25/39x0.875y0.552z0.7850312.22121.12931.08440.84750.78560.55270.46680.101