Faktor vpliva za serijsko publikacijo International Journal of Computational Methods in Engineering Science and Mechanics za leto 2011

Leto 2011
Naslov serijske publikacije International Journal of Computational Methods in Engineering Science and Mechanics
ISSN 1550-2287/1550-2295
Faktor vpliva 0.560
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2605 2206
Computational Mathematics Computational Mechanics
Uvrstitev 85/117 28/36
Četrtina 3 4
IFx 1.070 0.954
IFmax 1. četrtine 8.265 2.933
IFmin 1. četrtine 1.380 1.236
IFmax 2. četrtine 1.375 1.205
IFmin 2. četrtine 0.948 0.928
IFmax 3. četrtine 0.945 0.913
IFmin 3. četrtine 0.508 0.563
IFmax 4. četrtine 0.477 0.560
IFmin 4. četrtine 0.099 0.109
ID=177859 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2011cInternational Journal of Computational Methods in Engineering Science and MechanicseUnited Kingdomj0.560
200 e1550-2287
210 a1550-2295
300 c2605dComputational Mathematicsu85/117x1.070y0.508z0.9450318.26521.38031.37540.94850.94560.50870.47780.099
300 c2206dComputational Mechanicsu28/36x0.954y0.109z0.5600412.93321.23631.20540.92850.91360.56370.56080.109