Faktor vpliva za serijsko publikacijo Deafness and Education International za leto 2010

Leto 2010
Naslov serijske publikacije Deafness and Education International
ISSN 1464-3154
Faktor vpliva 0.782
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

3616
Speech and Hearing
Uvrstitev 24/51
Četrtina 2
IFx 0.890
IFmax 1. četrtine 2.053
IFmin 1. četrtine 1.190
IFmax 2. četrtine 1.162
IFmin 2. četrtine 0.768
IFmax 3. četrtine 0.767
IFmin 3. četrtine 0.487
IFmax 4. četrtine 0.467
IFmin 4. četrtine 0.004

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3304
Education
Uvrstitev 347/736
Četrtina 2
IFx 0.880
IFmax 1. četrtine 7.892
IFmin 1. četrtine 1.187
IFmax 2. četrtine 1.165
IFmin 2. četrtine 0.734
IFmax 3. četrtine 0.732
IFmin 3. četrtine 0.397
IFmax 4. četrtine 0.395
IFmin 4. četrtine 0.004
ID=160806 LN 160806 004 V1 12.09.2019 SNIP::IZUM Copied 0
001 2160804
100 a2010cDeafness and Education InternationaleUnited Kingdomj0.782
110 f1464-3154
200 e1464-3154
210 a1557-069X
300 c3616dSpeech and Hearingu24/51x0.890y0.768z1.1620212.05321.19031.16240.76850.76760.48770.46780.004
400 c3304dEducationu347/736x0.880y0.734z1.1650217.89221.18731.16540.73450.73260.39770.39580.004