Faktor vpliva za serijsko publikacijo Asia-Pacific Journal of Financial Studies za leto 2009

Leto 2009
Naslov serijske publikacije Asia-Pacific Journal of Financial Studies
ISSN 2041-9945/2041-6156
Faktor vpliva 0.187

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

2003
Finance
Uvrstitev 154/171
Četrtina 4
IFx 1.003
IFmax 1. četrtine 7.641
IFmin 1. četrtine 1.346
IFmax 2. četrtine 1.327
IFmin 2. četrtine 0.770
IFmax 3. četrtine 0.769
IFmin 3. četrtine 0.376
IFmax 4. četrtine 0.358
IFmin 4. četrtine 0.011
ID=144839 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2009cAsia-Pacific Journal of Financial Studiesj0.187
200 e2041-9945
210 a2041-6156
400 c2003dFinanceu154/171x1.003y0.011z0.3580417.64121.34631.32740.77050.76960.37670.35880.011