Faktor vpliva za serijsko publikacijo Acta Agriculturae Slovenica za leto 2009

Leto 2009
Naslov serijske publikacije Acta Agriculturae Slovenica
ISSN 1581-9175
Faktor vpliva 0.166
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

1100 2312
Agricultural and Biological Sciences (all) Water Science and Technology
Uvrstitev 106/139 124/155
Četrtina 4 4
IFx 0.660 0.660
IFmax 1. četrtine 4.006 4.378
IFmin 1. četrtine 0.901 0.975
IFmax 2. četrtine 0.896 0.951
IFmin 2. četrtine 0.451 0.495
IFmax 3. četrtine 0.437 0.479
IFmin 3. četrtine 0.168 0.214
IFmax 4. četrtine 0.166 0.201
IFmin 4. četrtine 0.002 0.005
ID=138705 LN 138705 004 V1 20.03.2018 SNIP::IZUM Copied 0
001 2138705
100 a2009cActa Agriculturae SlovenicaeSloveniaj0.166
110 f1581-9175
200 e1581-9175
300 c1100dAgricultural and Biological Sciences (all)u106/139x0.660y0.002z0.1660414.00620.90130.89640.45150.43760.16870.16680.002
300 c2312dWater Science and Technologyu124/155x0.660y0.005z0.2010414.37820.97530.95140.49550.47960.21470.20180.005