Faktor vpliva za serijsko publikacijo Venture Capital za leto 2009

Leto 2009
Naslov serijske publikacije Venture Capital
ISSN 1369-1066/1464-5343
Faktor vpliva 0.957
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

2003
Finance
Uvrstitev 65/171
Četrtina 2
IFx 1.003
IFmax 1. četrtine 7.641
IFmin 1. četrtine 1.346
IFmax 2. četrtine 1.327
IFmin 2. četrtine 0.770
IFmax 3. četrtine 0.769
IFmin 3. četrtine 0.376
IFmax 4. četrtine 0.358
IFmin 4. četrtine 0.011
ID=135832 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2009cVenture CapitaleUnited Kingdomj0.957
200 e1369-1066
210 a1464-5343
400 c2003dFinanceu65/171x1.003y0.770z1.3270217.64121.34631.32740.77050.76960.37670.35880.011