Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Structural Engineering za leto 1999

Leto 1999
Naslov serijske publikacije Journal of Structural Engineering
ISSN 0733-9445
Faktor vpliva 1.430
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2210 2211 2205 2500 2215
Mechanical Engineering Mechanics of Materials Civil and Structural Engineering General Materials Science Building and Construction
Uvrstitev 42/320 22/201 14/120 33/241 8/76
Četrtina 1 1 1 1 1
IFx 0.840 0.854 0.836 0.875 0.771
IFmax 1. četrtine 4.240 4.240 2.272 4.240 1.882
IFmin 1. četrtine 1.127 1.189 1.190 1.160 1.136
IFmax 2. četrtine 1.123 1.188 1.172 1.154 1.110
IFmin 2. četrtine 0.724 0.795 0.744 0.745 0.731
IFmax 3. četrtine 0.723 0.790 0.737 0.739 0.709
IFmin 3. četrtine 0.386 0.401 0.491 0.449 0.407
IFmax 4. četrtine 0.383 0.394 0.480 0.440 0.389
IFmin 4. četrtine 0.002 0.001 0.013 0.002 0.013
ID=1289 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a1999cJournal of Structural EngineeringeUnited Statesj1.430
200 e0733-9445
300 c2210dMechanical Engineeringu42/320x0.840y1.127z4.2400114.24021.12731.12340.72450.72360.38670.38380.002
300 c2211dMechanics of Materialsu22/201x0.854y1.189z4.2400114.24021.18931.18840.79550.79060.40170.39480.001
300 c2205dCivil and Structural Engineeringu14/120x0.836y1.190z2.2720112.27221.19031.17240.74450.73760.49170.48080.013
300 c2500dGeneral Materials Scienceu33/241x0.875y1.160z4.2400114.24021.16031.15440.74550.73960.44970.44080.002
300 c2215dBuilding and Constructionu8/76x0.771y1.136z1.8820111.88221.13631.11040.73150.70960.40770.38980.013