Faktor vpliva za serijsko publikacijo Basin Research za leto 2000

Leto 2000
Naslov serijske publikacije Basin Research
ISSN 0950-091X
Faktor vpliva 1.159
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

1907
Geology
Uvrstitev 28/144
Četrtina 1
IFx 0.775
IFmax 1. četrtine 5.141
IFmin 1. četrtine 1.001
IFmax 2. četrtine 0.971
IFmin 2. četrtine 0.618
IFmax 3. četrtine 0.603
IFmin 3. četrtine 0.398
IFmax 4. četrtine 0.381
IFmin 4. četrtine 0.004
ID=12762 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2000cBasin ResearcheUnited Kingdomj1.159
200 e0950-091X
210 a1365-2117
300 c1907dGeologyu28/144x0.775y1.001z5.1410115.14121.00130.97140.61850.60360.39870.38180.004