Faktor vpliva za serijsko publikacijo Venture Capital za leto 2007

Leto 2007
Naslov serijske publikacije Venture Capital
ISSN 1369-1066/1464-5343
Faktor vpliva 0.531
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

2003
Finance
Uvrstitev 93/141
Četrtina 3
IFx 0.984
IFmax 1. četrtine 4.689
IFmin 1. četrtine 1.428
IFmax 2. četrtine 1.373
IFmin 2. četrtine 0.757
IFmax 3. četrtine 0.752
IFmin 3. četrtine 0.413
IFmax 4. četrtine 0.391
IFmin 4. četrtine 0.055
ID=108053 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2007cVenture CapitaleUnited Kingdomj0.531
200 e1369-1066
210 a1464-5343
400 c2003dFinanceu93/141x0.984y0.413z0.7520314.68921.42831.37340.75750.75260.41370.39180.055