Faktor vpliva za serijsko publikacijo Applied Mathematical Finance za leto 2007

Leto 2007
Naslov serijske publikacije Applied Mathematical Finance
ISSN 1350-486X/1466-4313
Faktor vpliva 0.776
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2604
Applied Mathematics
Uvrstitev 206/303
Četrtina 3
IFx 1.175
IFmax 1. četrtine 11.160
IFmin 1. četrtine 1.445
IFmax 2. četrtine 1.441
IFmin 2. četrtine 1.036
IFmax 3. četrtine 1.034
IFmin 3. četrtine 0.677
IFmax 4. četrtine 0.655
IFmin 4. četrtine 0.034

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

2003
Finance
Uvrstitev 67/141
Četrtina 2
IFx 0.984
IFmax 1. četrtine 4.689
IFmin 1. četrtine 1.428
IFmax 2. četrtine 1.373
IFmin 2. četrtine 0.757
IFmax 3. četrtine 0.752
IFmin 3. četrtine 0.413
IFmax 4. četrtine 0.391
IFmin 4. četrtine 0.055
ID=105554 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2007cApplied Mathematical FinanceeUnited Kingdomj0.776
200 e1350-486X
210 a1466-4313
300 c2604dApplied Mathematicsu206/303x1.175y0.677z1.03403111.16021.44531.44141.03651.03460.67770.65580.034
400 c2003dFinanceu67/141x0.984y0.757z1.3730214.68921.42831.37340.75750.75260.41370.39180.055