Novosti in obvestila

Obvestilo - Portal Podpora IZUM

01. julij 2021

Uporabnikom, ki potrebujejo našo pomoč in želijo ažurno spremljati status oddanih zahtevkov je na voljo portal Podpora IZUM.  

Novosti COBISS+, V8.0

04. junij 2021

Novosti, popravki in dopolnitve:

 • Pri izposojenem in/ali rezerviranem izvodu gradiva se prikažeta dodatna informacija o predvidenem datumu, po katerem bo gradivo na voljo, in podatek o mestu v čakalni vrsti v primeru rezervacije izbranega izvoda gradiva.
 • Poenostavljen postopek izposoje in možnost predčasne vrnitve zvočnih knjig ponudnika Audibook.
 • Ob spremembi članske številke se na novo članstvo prenese tudi zgodovina izposoj.
 • Omogočen je prikaz dodatnega besedila v oknu za izbiro prevzemnega mesta ob rezervaciji.
 • Dodani so novi citatni formati.

Novosti COBISS+, V7.13

28. marec 2021

Novosti, popravki in dopolnitve

 • Implementiran je portal ADZ – Akademska digitalna zbirka Slovenije, ki vsem uporabnikom COBISS+ omogoča iskanje in uporabo prostodostopnih e-virov.
 • Obrazec za izbirno iskanje je posodobljen in dopolnjen z možnostjo izbire filtrov v izbranih fasetah že pred izvedbo iskanja.
 • Ukazno iskanje na portalih smo nadgradili s preslikavo iskalne zahteve za iskanje po e-virih v COBISS oz. v lokalno bazo in obratno.
 • Posodobljen je prikaz števila izposoj na posameznem zapisu, in sicer z možnostjo izbire obdobja.
 • Dodani sta možnost prikaza zapisa v izbranih citatnih formatih ter izvoz v BibTex in RIS brez predhodne prijave v Moj profil COBISS.
 • Prikaz seznama rezultatov iskanja je omejen na prvih 1.000 zapisov oz. 50 strani ob nastavitvi 10/stran.
 • V izbiro in nastavitev prikaza števila rezultatov iskanja na posamezni strani je dodana možnost 100/stran.

Novosti COBISS+, V7.12

18. oktober 2020

Novosti, popravki in dopolnitve:

 • Dodana je nova funkcionalnost Naročanje gradiva, ki se izvaja v okviru medknjižnične izposoje za naročanje člankov in e-virov.
 • Izboljšano je delovanje COBISS+ za slepe in slabovidne.
 • Posodobljen je prikaz dostopnosti e-virov.
 • Oblikovno in vsebinsko so posodobljena e-sporočila, ki jih član prejme iz COBISS+ in ob vpisu ali urejanju gesla in e-naslova v knjižnici (pozabljeno geslo za Moj profil COBISS, sprememba ali vnos e-naslova, spletni vpis, kreiranje profila z e-naslovom).
 • Profilne slike oz. avatarji so vidni tudi v COBISS+, kjer se lahko tudi urejajo.
 • Omogočeno je brisanje zgodovine izposoje v Moji knjižnici.
 • Pri izbirnem iskanju je omogočena uporaba logičnega operatorja OR v istem iskalnem polju.
 • Izboljšan je prikaz spletnih povezav in dokumentov dCOBISS v osnovnih podatkih zapisa za gradivo.

Novosti COBISS+, V7.11

09. maj 2020

Novosti, popravki in dopolnitve:

 • Implementirani so specializirani univerzitetni portali DiKUL, UM:NIK, mEga iskalnik NUK in Digitalni portal Univerze na Primorskem na skupni programski platformi COBISS+ v okviru projekta Akademske digitalne zbirke Slovenije.
 • Spremenjena je menijska vrstica COBISS+, s čimer je izboljšana uporabniška izkušnja.
 • V izbirno iskanje v temi iskalnika Raziskovalci so dodani iskalni indeksi, ki so skupni oz. označeni, če gre za iskalni indeks COBISS ali E-viri.
 • Za zapise e-virov je dodan indikator dostopnosti do celotnega besedila.
 • Za iskanje po e-virih je omogočeno omejevanje na celotno besedilo.
 • V fasetnem omejevanju je omogočena uporaba več filtrov hkrati.
 • V vseh bazah v COBISS+ in v e-virih je omogočen izvoz seznama rezultatov iskanja in podatkov o gradivu v Excel, ne da bi se prijavili v Moj profil COBISS.
 • Mojo knjižnico smo dodali pod iskalni obrazec, če je uporabnik prijavljen v Moj profil COBISS.
 • V Moji knjižnici je omogočen izbris telefonske številke za SMS-obveščanje.
 • Omogočena je predčasna vrnitev e-knjig ponudnika Biblos.

Novosti COBISS+, V7.10

01. marec 2020

Novosti, popravki in dopolnitve:

 • Posodobljen in preimenovan Moj profil COBISS z vključeno kontrolo manjkajočega e-naslova. E-naslov je eden ključnih identifikatorjev za prijavo v Moj profil COBISS.
 • V izvoze podatkov iz Moje police so dodani zapisi e-virov. Več ...
 • Za iskanja po COBISS-u je dodana faseta Tipologija dokumentov/del. Več ...
 • Za iskanja po e-virih je dodana faseta Datum izida. Več ...
 • Poenostavljen postopek izposoje e-knjig ponudnika Biblos. Več ...

Novosti COBISS+, V7.9

17. december 2019

V COBISS+ je bila dodana nova tema iskalnika Raziskovalci, namenjena iskanju po elektronskih virih (beta verzija).

Integrirani indeks elektronskih virov vsebuje več sto milijonov zapisov za članke, e-revije, e-knjige, raziskovalna poročila, konferenčne prispevke, avdio in video vsebine … različnih založnikov (Elsevier, Wiley, Springer Nature …), agregatorjev (EBSCO, ProQuest …) ter ponudnikov baz podatkov (Web of Science, Scopus …) in digitalnih repozitorijev z vsega sveta. Uporabnikom je tako omogočeno iskanje odprtodostopnih in licenčnih elektronskih vsebin s povezavami do gradiva. V trenutni verziji je avtoriziran dostop omogočen le na osnovi IP-naslova institucije. Oddaljen dostop še ni podprt. Več ...

Novosti COBISS+, V7.8

12. oktober 2019

Novosti, popravki in dopolnitve:

 • Omogočen je spletni vpis študentov s študentsko identiteto. Več ...
 • Za člane šolskih knjižnic je omogočena prijava v profil Moj COBISS z identiteto ArnesAAI.
 • Posodobljen je prikaz seznama Moje knjižnice, ki je prilagojen mobilnim napravam. Več ...

Novosti COBISS+, V7.7

03. julij 2019

Novosti, popravki in dopolnitve: 

Obvestilo

22. maj 2019

Zaradi varnostnih pomanjkljivosti in tehnološke zastarelosti smo umaknili podporo brskalniku Internet Explorer (od IE9 do IE11).