Novosti in obvestila

Novosti COBISS+, V7.0.13

Povzetek novosti, popravkov in dopolnitev:

 • Na nivoju prikaza zapisov revij in monografij so vključene povezave za iskanje njihovih člankov in sestavnih delov. Več …
 • Na nivoju prikaza zapisov so pri avtorjih najdenih gradiv dodane povezave do njihovih osebnih bibliografij. Več …
 • Vključen format ISBD prikaza zapisov v COBISS+ in zapisov, posredovanih po e-pošti. Več …
 • V menijski vrstici je dodana možnost Pomoč po e-pošti. Več …
 • V zapisih, za katere obstajajo altmetrični podatki, je integrirana rešitev podjetja Altmetric. Več …
 • V specializiranih bazah podatkov in informacijskih virih je v osnovnem iskanju implementirana funkcionalnost samodokončanja iskalne zahteve (autocomplete). Več …
 • V specializiranih bazah podatkov in informacijskih virih je dodana možnost urejanja rezultatov iskanja. Več …
 • Povezava pri zapisih avtorjev v bazi CONOR.SI omogoča iskanje gradiva izbranega avtorja neposredno v bazi COBIB.SI. Več …
 • Več manjših popravkov in dopolnitev.

Novosti COBISS+, V7.0.12

Povzetek novosti, popravkov in dopolnitev:

 • Za prijavo v COBISS+ prek računa Google ali Facebook je treba dovoliti uporabo piškotkov.
 • Dodane so povezave v signaturi za naročanje v skladišče za UKM in NUK.
 • Dodana je podpora pri izpisu matematičnih in drugih posebnih znakov, ki so v zapisih vneseni v skladu s pravili LaTex.
 • V izpisu zaloge so dodane povezave do vzporednih zapisov z dodatno zalogo.
 • Dodana je podpora pri izpisu zaloge za tematske številke (povezane s poljem 992y).
 • Dodana je podpora pri izpisu zaloge integrirnih virov.
 • Več manjših popravkov in dopolnitev.

Novosti COBISS+, V7.0.11

Povzetek novosti, popravkov in dopolnitev:

 • Prenova izpisov serijskih publikacij.
 • Več manjših popravkov in dopolnitev.

Novosti COBISS+, V7.0.10

Povzetek novosti, popravkov in dopolnitev:

 • Dodana je možnost izvoza zapisa v RIS-formatu v datoteko, kar omogoča izvoz zapisa iz COBISS+ v orodja za upravljanje referenc (npr. EndNote, Refworks …).
 • V izbirno iskanje je dodana možnost iskanja gradiva po šifri raziskovalca.
 • V izpis osnovnih in dodatnih podatkov o gradivu je dodano leto izida za članke (sestavni deli, prispevki na konferenci itd.).
 • Dopolnjeno je razvrščanje rezultatov po letu izida in po kraju zaloge v knjižnicah.
 • Dodana je možnost kreiranja neposrednih povezav. Več …
 • Umaknjena je možnost tiskanja podatkov o zapisu na nivoju posameznega zapisa. Podatki se lahko izpišejo preko možnosti tiskanja, ki jo omogoča spletni brskalnik.
 • Več manjših popravkov in dopolnitev.