Novosti COBISS+, V7.2

Povzetek novosti, popravkov in dopolnitev:

  • Spremenjena je bila stran za prijavo v COBISS+. Več …

  • Po uspešni prijavi v COBISS+ se prikažejo podatki Moje knjižnice. Več …

  • Prijava uporabnika se ohrani mesec dni. Več …

  • Implementiran je bil spletni vpis uporabnika v knjižnico. Več …

  • Omogočen je izvoz podatkov o zgodovini izposojenega gradiva v Excel. Več …

  • Povezave v zgodovini izposojenega gradiva vodijo do bibliograskih zapisov v knjižnici izposoje. Več …

  • Dodan je bil faktor vpliva SNIP za posamezno revijo. Več …

  • Prikaz faktorjev vpliva JCR in SNIP tudi za druge izdaje revij na drugih medijih. Več …

  • Izvoz podatkov o faktorjih vpliva SNIP v Excel Več …

  • Več manjših popravkov in dopolnitev.