Obvestilo

22. maj 2019

Zaradi varnostnih pomanjkljivosti in tehnološke zastarelosti smo umaknili podporo brskalniku Internet Explorer (od IE9 do IE11).