Novosti COBISS+, V7.0.13

15. junij 2017

Povzetek novosti, popravkov in dopolnitev:

  • Na nivoju prikaza zapisov revij in monografij so vključene povezave za iskanje njihovih člankov in sestavnih delov. Več ...
  • Na nivoju prikaza zapisov so pri avtorjih najdenih gradiv dodane povezave do njihovih osebnih bibliografij. Več ...
  • Vključen format ISBD prikaza zapisov v COBISS+ in zapisov, posredovanih po e-pošti. Več ...
  • V menijski vrstici je dodana možnost Pomoč po e-pošti. Več ...
  • V zapisih, za katere obstajajo altmetrični podatki, je integrirana rešitev podjetja Altmetric. Več ...
  • V specializiranih bazah podatkov in informacijskih virih je v osnovnem iskanju implementirana funkcionalnost samodokončanja iskalne zahteve (autocomplete). Več ...
  • V specializiranih bazah podatkov in informacijskih virih je dodana možnost urejanja rezultatov iskanja. Več ...
  • Povezava pri zapisih avtorjev v bazi CONOR.SI omogoča iskanje gradiva izbranega avtorja neposredno v bazi COBIB.SI. Več ...
  • Več manjših popravkov in dopolnitev.