# ZAL/ISBN - slovenski založniki ZAL/ISBN je register vseh, ki se v Sloveniji ukvarjajo z izdajanjem in zalaganjem predvsem zaključenih publikacij, ne glede na medij. ## Vsebina V bazo podatkov so vključeni podatki o profesionalnih založnikih in založnikih, ki se z založništvom ukvarjajo le občasno ter javnosti predstavljajo rezultate svojega lastnega dela ali pa izdajajo literaturo s svojega strokovnega področja. Vključeni so tudi podatki o posameznikih, samozaložnikih, ki bolj ali manj redno izdajajo svoja dela. Samozaložniki s predvideno eno samo objavo so združeni pod skupno oznako prijavitelja ali založnika in njihovi podatki v bazi niso javno dostopni. Javno dostopni podatki pa so: naziv prijavitelja ali založnika, njegova kratica, če jo uporablja, sedež založbe (kraj s poštno oznako, ulica in hišna številka) ter oznaka prijavitelja ali založnika. ## Seznam iskalnih predpon in pripon #### Seznam iskalnih predpon Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri: |Pomen | Predpona |Primer iskanja| |---------|-------|--------------| |Akronim prijavitelja|MN=|MN=EPF| |Aktivnost|AT=|AT=izobra*| |Identifikator založnika|PN=|PN=978-961-61*| |Ime prijavitelja/založnika|NA=|NA=uni*| |Mesto|CY=|CY=Nova Gor*| |Naziv oddelka|DE=|DE=agencija*| |Ulica in hišna številka|ST=|ST=Turjaška*| #### Seznam iskalnih pripon Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri: |Pomen | Pripona |Primer iskanja| |--------|-------|--------------| |Aktivnost|/AT|izobra*/AT| |Ime prijavitelja/založnika|/NA|univerz*/NA| ## Informacije o bazi podatkov in ponudniku Informacije o bazi podatkov: - Vrsta baze podatkov: faktografska - Vrsta podatkov: zajema podatke o založnikih - Število zapisov: preko 3.600 - Posodabljanje: dnevno Informacije o ponudniku: - Izdelovalec: Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenska agencija za ISBN - Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana, Slovenija - Telefon: +386 (0)1 58 61 333/330 - Faks: +386 (0)1 58 61 311 - E-pošta: cip@nuk.uni-lj.si ali isbn@nuk.uni-lj.si - URL:|http://www.nuk.uni-lj.si