# SGC - Splošni geslovnik COBISS.SI SGC (Splošni geslovnik COBISS.SI) je normatvna baza podatkov za predmetne oznake. ## Vsebina SGC vsebuje normativne zapise za predmetne značnice v slovenščini in angleščini. Prevladujejo zapisi za občna in zemljepisna imena, nekaj zapisov pa je tudi za osebna imena, rodbinska imena, imena korporacij in enotne naslove. Osnova za SGC je bila normativna baza podatkov Sears H. W. Wilsona iz leta 2001, v kateri so bili zapisi za predmetne oznake iz 17. knjižne izdaje Sears List of Subject Headings iz leta 2000. Za dopolnjevanje SGC z novimi izrazi se uporabljajo naslednji viri: geslovnik Kongresne knjižnice (Library of Congress Subject Headings – LCSH, http://authorities.loc.gov/), geslovnik Francoske nacionalne knjižnice RAMEAU (Repertoire d'autorite-matiere encyclopedique et alphabetique unifie http://rameau.bnf.fr/), izrazi iz polj za predmetno označevanje v bazi podatkov COBIB.SI idr. Značnice v bazi podatkov SGC so v dokajšnji meri usklajene z značnicami LCSH ali RAMEAU, kar velja tudi za različne odnose med izrazi. Pri redakciji se v zapise SGC dodajajo tudi povezave na ustrezne značnice LCSH, RAMEAU ali MeSH. Jezik za predmetno označevanje SGC (v nastajanju) temelji na postkoordinaciji, kar pomeni, da se predmetne značnice oblikujejo brez rabe določil. Sestavni deli jezika SGC so: kontrolirani slovar izrazov, odnosi med izrazi, navodila za oblikovanje predmetnih značnic ter pravila za predmetno označevanje. SGC zajema okvirno vsa področja znanja, pri čemer raven specifičnosti načeloma ni omejena. Značnice za občna, rodbinska in zemljepisna imena se oblikujejo v skladu s pravili SGC. Značnice za osebna imena, imena korporacij in enotne naslove pa se oblikujejo v skladu z veljavnimi katalogizacijskimi pravili. ## Seznam iskalnih predpon in pripon #### Seznam iskalnih predpon Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri: |Pomen | Predpona |Primer iskanja| |---------|-------|--------------| |Časovno določilo (eng)|DZ=|DZ=Civil war, 1861*| |Določilo (eng), katero koli|SD=|SD=History| |Enotni naslov|TS=|TS=Sveto pismo. Stara zaveza| |Ime korporacije|CB=|CB=Združeni narodi| |Ključne besede|KW=|KW=slovar*| |Koda sistema za predmetno označevanje|SS=|SS=lc| |Koda za geografsko območje|GA=|GA=e-xv*| |Občno ime|TN=|TN=Elektrifikacija| |Osebno ime|PN=|PN=Lincoln, Abraham*| |Predmetna oznaka - katera koli|SU=|SU=Onesnaževanje| |Rodbinsko ime|FN=|FN=Habsburžani*| |Splošno določilo (eng)|DX=|DX=Diseases| |Zemljepisno določilo (eng)|DY=|DY=United States| |Zemljepisno ime|GN=|GN=Sava*| #### Seznam iskalnih pripon Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri: |Pomen | Pripona |Primer iskanja| |--------|-------|--------------| |Časovno določilo (eng)|/DZ|war/DZ| |Določilo (eng), katero koli|/SD|aesthetics/SD| |Enotni naslov|/TS|sveto(s)zaveza/TS| |Ime korporacije|/CB|združen*(w)držav*/CB| |Občno ime|/TN|televizij*/TN| |Osebno ime|/PN|Kristus/PN| |Predmetna oznaka - katera koli|/SU|(franc* AND 1789)/SU| |Rodbinsko ime|/FN|rodbina/FN| |Splošno določilo (eng)|/DX|employees/DX| |Zemljepisno določilo (eng)|/DY|Slovenia/DY| |Zemljepisno ime|/GN|Slovenija/GN| ## Informacije o bazi podatkov in ponudniku Informacije o bazi podatkov: - Vrsta baze podatkov: normativna - Vrsta podatkov: zajema podatke o vseh vrstah predmetnih oznak (slovenščina in angleščina) - Število zapisov: preko 38.900 - Posodabljanje: tedensko Informacije o ponudniku: - Izdelovalec: IZUM -- Institut informacijskih znanosti - Naslov: Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija - Telefon: +386 (0)2 2520 331 - Faks: +386 (0)2 2524 334 - E-pošta: podpora@izum.si - URL: http://www.izum.si/