# JCR - faktor vpliva (od 1994 dalje) Journal Citation Reports (JCR) je faktografska baza podatkov, ki jo vsako leto izda [Clarivate Analytics](http://clarivate.com/) iz ZDA. Vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva (IF – impact factor) za pomembnejše serijske publikacije iz svetovne produkcije. V sistemu COBISS.SI so na voljo podatki od leta 1994 dalje. Baza podatkov je dostopna samo uporabnikom na področju Slovenije. ## Vsebina JCR je pomembno orodje za vrednotenje revij na podlagi podatkov o citiranosti, vzetih iz več kakor 8.400 svetovno znanih znanstvenih in strokovnih revij. Letno je na voljo v dveh izdajah: JCR Science Edition (JCR SE), ki vsebuje podatke iz revij s področja znanosti in tehnologije, ter JCR Social Sciences Edition (JCR SSE), ki vsebuje podatke iz revij s področja družboslovja. V sistemu COBISS.SI so v bazo podatkov vključeni popravki, ki jih je nekaj manj kakor 1 promile, nanašajo pa se na dopolnitve podatkov o faktorju vpliva in kreiranje novega zapisa (npr. zapis za podserijo serijske publikacije). ## Format izpisa Kratki: leto, naslov revije, faktor vpliva (IF) Polni: leto, naslov revije, ISSN, faktor vpliva (IF), država izdaje, kategorija Kategorijo (primer: ISSN 0021-8782, 2005) opisujejo naslednji podatki: - kategorija (AY -- anatomy & morphology) - položaj revije znotraj kategorije glede na faktor vpliva (4/15) - četrtina (1) - srednja vrednost faktorja vpliva v tej kategoriji (x=1n592) - minimalna vrednost faktorja vpliva znotraj četrtine (IFmin=2,01) - maksimalna vrednost faktorja vpliva znotraj četrtine (IFmax=4) Nekatere revije so vključene v obe bazi podatkov (JCR SE in JCR SSE), nekatere med njimi pa tudi v več kategorij. ## Viri Journal Citation Reports -- JCR Science Edition (JCR SE) in Journal Citation Reports -- JCR Social Sciences Edition (JCR SSE), izdaji na CD ROM-u. ## Seznam iskalnih predpon in pripon #### Seznam iskalnih predpon Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri: |Pomen | Predpona |Primer iskanja| |---------|-------|--------------| |Država izdaje|CO=|CO=Belgium| |ISSN|SC=|SC=0141-9331| |Kategorija|CA=|CA=communication| |Kategorija SE|CN=|CN=veterinary sciences| |Kategorija SE - koda|CP=|CP=ZC| |Kategorija SSE|CD=|CD=applied linguistics| |Kategorija SSE - koda|CS=|CS=OT| |Leto|PY=|PY=2011| |Naslov|TI=|TI=philosophical magazine| #### Seznam iskalnih pripon Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri: |Pomen | Pomen |Primer iskanja| |--------|-------|--------------| |Kategorija|/CA|language/CA| |Kategorija SE|/CN|veterinary()sciences/CN| |Kategorija SSE|/CN|family()studies/CD| |Naslov|/TI|law(1N)economics/TI| ## Informacije o bazi podatkov in ponudniku Informacije o bazi podatkov: - Vrsta baze podatkov: faktografska - Vrsta podatkov: zajema podatke o faktorjih vpliva za serijske publikacije - Število zapisov: preko 168.000 - Posodabljanje: enkrat letno Informacije o ponudniku: - Izdelovalec: Clarivate Analytics - Naslov: 22 Thomson Place, 36T3, Boston, MA 02210 - Telefon: +442035536154 - URL: http://clarivate.com/