# ELINKS.SI - dostop do e-publikacij z zapisi v COBIB.SI ELINKS.SI je baza podatkov o internetnih povezavah do elektronskih publikacij. Zajema predvsem internetne naslove serijskih publikacij in elektronskih knjig, do katerih je omogočen dostop omejenemu številu uporabnikov na osnovi različnih pogodb med knjižničnimi konzorciji in ponudniki informacijskih servisov, ter internetne naslove drugih elektronskih publikacij. ## Vsebina Baza podatkov je namenjena ažuriranju internetnih naslovov in preverjanju možnosti dostopa do elektronskih publikacij iz vzajemne bibliografske baze podatkov COBIB.SI. Posamezen zapis v ELINKS.SI vsebuje identifikacijske podatke o elektronski publikaciji, o internetnem naslovu ter povezavo z bibliografskim zapisom za to publikacijo v COBIB.SI. Navedeni internetni naslov uporabnikom omogoča dostop do bibliografskih podatkov, izvlečkov ali polnih besedil člankov v serijskih publikacijah ali do polnih besedil drugih elektronskih publikacij. Zapisi se ažurirajo občasno. Uporabniki COBISS/OPAC-a, ki v COBIB.SI iščejo podatke o določeni elektronski publikaciji, zaradi povezave med zapisi v obeh bazah podatkov vedno najdejo trenutno veljavno elektronsko lokacijo iskane publikacije. ## Seznam iskalnih predpon in pripon #### Seznam iskalnih predpon Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri: |Pomen | Predpona |Primer iskanja| |---------|-------|--------------| |Avtor|AU=|AU=René Descartes*| |COBISS.SI-ID|CI=|CI=709931| |Datum ažuriranja povezave|DT=|DT=201601*| |Datum paketa|DB=|DB=20160330| |Druge identifikacijske oznake|NP=|NP="10.1007/3-540-48854-5"| |ISBN|BN=|BN=0-08-043872-5| |ISSN|SN=|SN=0268-4012| |Leto izida|PY=|PY=2012| |Lokalna baza|LB=|LB=CTK| |Način avtorizacije|ST=|ST=1| |Naslov|TI=|TI=European journal*| |Nosilec pogodbe|SI=|SI=50100| |Opomba|SC=|SC=dostopno za člane*| |Ponudnik|PN=|PN=Emerald| |Tip storitve|TP=|TP=1| |URL|UR=|UR="http //jts.oxfordjournals.org/"| |RT=Vrsta vira|RT=2| |Založnik|PU=|PU=World Scientific| #### Seznam iskalnih pripon Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri: |Pomen | Pripona |Primer iskanja| |--------|-------|--------------| |Avtor|/AU|René (W) Descartes/AU| |Način avtorizacije|/ST|1/ST| |Naslov|/TI|European (W) jour*/TI| |Opomba|/SC|(ul not um)/SC| |Ponudnik|/PN|Elsevier*/PN| |URL|/UR|JSTOR/UR| |Založnik|/PU|Scientific/PU| ## Informacije o bazi podatkov in ponudniku Informacije o bazi podatkov: - Vrsta baze podatkov: faktografska - Vrsta podatkov: zajema podatke o internetnih naslovih serijskih publikacij in elektronskih knjig - Število zapisov: preko 65.000 - Posodabljanje: občasno Informacije o ponudniku: - Izdelovalec: IZUM -- Institut informacijskih znanosti - Naslov: Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija - Telefon: +386 (0)2 2520 331 - Faks: +386 (0)2 2524 334 - E-pošta: podpora@izum.si - URL:|http://www.izum.si/