# DOM/UKM - domoznanstvo UKM DOM/UKM je domoznanska bibliografska baza podatkov z območja Maribora in severovzhodne Slovenije. ## Vsebina Domoznanska bibliografska baza podatkov vsebuje 136.177 bibliografskih zapisov o domoznanskem gradivu iz obdobja od 1945 do 1963 ter od 1986 do 2000. Zajeti so pretežno članki iz časopisov, časnikov, glasil, biltenov in zbornikov, monografije in druge publikacije, ki so bibliografsko in vsebinsko obdelani. Vsebinska klasifikacija zapisov je narejena po posebnem hierarhičnem geselskem sistemu (tezavru), ki vsebuje geografska, vsebinska in biografska gesla. ## Seznam iskalnih predpon in pripon #### Seznam iskalnih predpon Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri: |Pomen | Predpona |Primer iskanja| |---------|-------|--------------| |Avtor|AU=|AU=Katarina Šulek| |Knjižna zbirka|CL=|CL=Panonika| |Kraj založbe|PP=|PP=Ruše| |Leto izida|PY=|PY=1995| |Naslov|TI=|TI=Park dvorca dornava| |Naslov vira|SO=|SO=Večer| |Opomba|SU=|SU=Babičev mlin*| |Predmetne oznake|GE=|GE=Arhitektura| |Tip dokumenta|DT=|DT=2| |Založnik|PU=|PU=Cankarjeva zalo*| #### Seznam iskalnih pripon Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri: |Pomen | Pripona |Primer iskanja| |--------|-------|--------------| |Avtor|/AU|Partljič/AU| |Naslov|/TI|Univerza/TI| |Naslov vira|/SO|Večer/SO| |Opomba|/SU|(Anton* (W) Ingolič*)/SU| |Predmetne oznake|/GE|Etnologija/GE| ## Informacije o bazi podatkov in ponudniku Informacije o bazi podatkov: - Vrsta baze podatkov: bibliografska - Vrsta podatkov: domoznanski bibliografski podatki z območja Maribora in severovzhodne Slovenije - Število zapisov: 136.177 - Posodabljanje: neaktivna baza Informacije o ponudniku: - Izdelovalec: Univerzitetna knjižnica Maribor, Enota za domoznanstvo (1986--2000) - Naslov: Gospejna ulica 10, 2000 Maribor, Slovenija - Telefon: +386 (0)2 25 07 434 - Faks: +386 (0)2 25 27 558 - E-pošta: ukm-domoznanstvo@uni-mb.si ali ukm@uni-mb.si - URL: http://www.ukm.um.si