# CORES.SI - serijske publikacije: uredniki idr. CORES.SI je specializirana bibliografska baza podatkov. Vsebuje podatke o sedanjih in bivših urednikih ter drugih osebah in korporacijah, ki sodelujejo pri nastajanju kontinuiranih virov (serijske in druge publikacije brez predvidenega zaključka izhajanja). ## Vsebina CORES.SI vsebuje zapise s podatki o kontinuiranih virih. Za posamezen kontinuirani vir obstaja en zapis, ki vsebuje osnovne identifikacijske podatke in podatke o odgovornosti (npr. uredniki, prevajalci, recenzenti, lektorji). Baza podatkov se ažurira sproti za potrebe vodenja osebnih bibliografij. ## Seznam iskalnih predpon in pripon #### Seznam iskalnih predpon Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri: |Predpona | Pomen |Primer iskanja| |---------|-------|--------------| |DM=|Datum kreiranja/kopiranja|DM=19980129| |DR=|Datum zadnjega ažuriranja|DR=200901*| |CB=|Ime korporacije|CB=Institut informacijs*| |SP=|ISSN|SP=0011-1643| |KW=|Ključne besede|KW=arheološki| |AC=|Koda za vrsto avtorstva|AC=340| |CR=|Kreator zapisa|CR=CORES LUCIJA| |PY=|Leto izida|PY=1957| |TI=|Naslov|TI=acta chimica slovenica| |FC=|Šifra ustanove/organizacije|FC=1-001.01.01| |AS=|Šifra raziskovalca|AS=00110| |AU=|Urednik/avtor|AU=Blinc, Robert*| #### Seznam iskalnih pripon Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri: |Pripona | Pomen |Primer iskanja| |--------|-------|--------------| |/CB|Ime korporacije|institut(2w)znanosti/CB| |/TI|Naslov|acta()chimica()sloveni*/TI| |/AU|Urednik/avtor|blinc()robert*/AU| ## Informacije o bazi podatkov in ponudniku Informacije o bazi podatkov: - Vrsta baze podatkov: faktografska - Vrsta podatkov: zajema podatke o urednikih idr. serijskih publikacij - Število zapisov: preko 3.800 - Posodabljanje: občasno Informacije o ponudniku: - Izdelovalec: IZUM -- Institut informacijskih znanosti - Naslov: Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija - Telefon: +386 (0)2 2520 331 - Faks: +386 (0)2 2524 334 - E-pošta: podpora@izum.si - URL: http://www.izum.si/