# CONOR.SI -- normativna datoteka osebnih in korporativnih imen CONOR.SI je normativna baza podatkov imen avtorjev (osebe in korporacije); trenutno vsebuje le zapise za osebna imena avtorjev, ki se pojavljajo v COBISS.SI. ## Vsebina CONOR.SI vsebuje normativne zapise s podatki o osebnih imenih avtorjev. Namenjena je normativni kontroli osebnih imen, ki je bila v Sloveniji implementirana leta 2003. Normativna kontrola temelji na povezavi med bibliografskimi in normativnimi zapisi. Normativni zapisi vsebujejo značnice (sprejeta oblika imena), ki so enotno določene za uporabo v celotnem sistemu katalogizacije, ter druge podatke, kot so variantne značnice, sorodne značnice, opombe itd. Možen je tudi vnos normativnih zapisov za korporacije, ki pa zaenkrat še niso vključene v normativno kontrolo. Baza se ažurira dnevno za potrebe vzajemne katalogizacije. ## Seznam iskalnih predpon in pripon #### Seznam iskalnih predpon Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri: |Predpona | Pomen |Primer iskanja| |---------|-------|--------------| |CB=|Ime korporacije|CB=UNITED*| |LA=|Jezik osebe/korporacije|LA=slv| |CP=|Kraj sest./dodatek k imenu korp.|CP=Maribor| |LC=|LC številka|LC=DLC| |NA=|Nacionalnost|NA=svn| |PN=|Osebno ime|PN=Kovič, Kajetan| |AS=|Šifra raziskovalca|AS=05016| |FC=|Šifra ustanove/organizacije|FC=3-101| |PH=|Značnica -- osebno ime|PH=Prešeren*| #### Seznam iskalnih pripon Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri: |Pripona | Pomen |Primer iskanja| |--------|-------|--------------| |/CB|Ime korporacije|muzej/CB| |/CP|Kraj sest./dodat. k imenu korp.|Maribor/CP| |/NT|Opombe|matematika/NT| |/PN|Osebno ime|Kajuh/PN| ## Informacije o bazi podatkov in ponudniku Informacije o bazi podatkov: - Vrsta baze podatkov: faktografska - Vrsta podatkov: zajema podatke o imenih oseb in korporacij - Število zapisov: preko 927.100 - Posodabljanje: dnevno Informacije o ponudniku: - Izdelovalec: IZUM -- Institut informacijskih znanosti - Naslov: Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija - Telefon: +386 (0)2 2520 331 - Faks: +386 (0)2 2524 334 - E-pošta: podpora@izum.si - URL: http://www.izum.si/