CONOR – normativna datoteka osebnih in korporativnih imen

CONOR je normativna baza podatkov imen avtorjev (osebe in korporacije); trenutno vsebuje le zapise za osebna imena avtorjev, ki se pojavljajo v COBISS.

Vsebina

CONOR vsebuje normativne zapise s podatki o osebnih imenih avtorjev. Namenjena je normativni kontroli osebnih imen, ki je bila v Sloveniji implementirana leta 2003. Normativna kontrola temelji na povezavi med bibliografskimi in normativnimi zapisi.

Normativni zapisi vsebujejo značnice (sprejeta oblika imena), ki so enotno določene za uporabo v celotnem sistemu katalogizacije, ter druge podatke, kot so variantne značnice, sorodne značnice, opombe itd. Možen je tudi vnos normativnih zapisov za korporacije, ki pa zaenkrat še niso vključene v normativno kontrolo. Baza se ažurira dnevno za potrebe vzajemne katalogizacije.

Seznam iskalnih predpon in pripon

Seznam iskalnih predpon

Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

Predpona Pomen Primer iskanja
CB= Ime korporacije CB=UNITED*
LA= Jezik osebe/korporacije LA=slv
CP= Kraj sest./dodatek k imenu korp. CP=Maribor
LC= LC številka LC=DLC
NA= Nacionalnost NA=svn
PN= Osebno ime PN=Kovič, Kajetan
AS= Šifra raziskovalca AS=05016
FC= Šifra ustanove/organizacije FC=3-101
PH= Značnica – osebno ime PH=Prešeren*

Seznam iskalnih pripon

Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

Pripona Pomen Primer iskanja
/CB Ime korporacije muzej/CB
/CP Kraj sest./dodat. k imenu korp. Maribor/CP
/NT Opombe matematika/NT
/PN Osebno ime Kajuh/PN

Seznam vseh iskalnih predpon in pripon, ki se uporabljajo v COBISS+, je objavljen tukaj.

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov:

  • Vrsta baze podatkov: faktografska
  • Vrsta podatkov: zajema podatke o imenih oseb in korporacij
  • Število zapisov: preko 1.200.000
  • Posodabljanje: dnevno

Informacije o ponudniku:

  • Izdelovalec: IZUM – Institut informacijskih znanosti
  • Naslov: Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
  • Telefon: +386 (0)2 2520 331
  • Faks: +386 (0)2 2524 334
  • E-pošta: podpora@izum.si
  • URL: http://www.izum.si/