# COLIB.SI - podatki o slovenskih knjižnicah Baza podatkov COLIB.SI vsebuje podatke o slovenskih knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS.SI. ## Vsebina COLIB.SI je sestavni del sistema COBISS.SI. Vsebuje zapise s podatki o knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS.SI kot polnopravne ali pridružene članice. Poleg informativnih in kontaktnih podatkov vsebuje tudi podatke, ki enolično identificirajo knjižnico v okviru sistema, ter podatke, potrebne v posameznih segmentih sistema COBISS.SI. ## Seznam iskalnih predpon in pripon #### Seznam iskalnih predpon Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri: |Predpona | Pomen |Primer iskanja| |---------|-------|--------------| |AC=|Akronim v sistemu COBISS.SI|AC=CTK| |MC=|Članstvo v sistemu COBISS.SI|MC=2| |AS=|Dostopnost storitev|AS=1| |NA=|Ime institucije/knjižnice|NA=fakulteta za medije| |CI=|Kraj|CI=Koper| |RP=|Odgovorne osebe|RP=Jasna| |ST=|Status knjižnice|ST=1| |SI=|Številčna oznaka knjižnice - sigla|SI=50001| |UN=|Univerza|UN=101| |LT=|Vrsta knjižnice|LT=2| #### Seznam iskalnih pripon Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri: |Pripona | Pomen |Primer iskanja| |--------|-------|--------------| |/NA|Ime institucije/knjižnice|fakultet* and zootehniko/NA| |/RP|Odgovorne osebe|Kovac*/RP| ## Informacije o bazi podatkov in ponudniku Informacije o bazi podatkov: - Vrsta baze podatkov: faktografska - Vrsta podatkov: zajema podatke o knjižnicah - Število zapisov: preko 640 - Posodabljanje: dvakrat mesečno Informacije o ponudniku: - Izdelovalec: IZUM - Institut informacijskih znanosti - Naslov: Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija - Telefon: +386 (0)2 2520 331 - Faks: +386 (0)2 2524 334 - E-pošta: podpora@izum.si - URL: http://www.izum.si/