# Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI COBIB.SI je bibliografsko-kataložna baza podatkov, v katero vnašajo bibliografske zapise knjižnice, ki so članice sistema COBISS.SI. Je skupni katalog slovenskih knjižnic. Iskanje po COBIB.SI omogoča iskanje po vseh katalogih slovenskih knjižnic in je privzeto nastavljena baza podatkov. Po izvršeni iskalni zahtevi prejmemo rezultate iskanja, vključno s podatki o zalogi in dostopnosti gradiva po knjižnicah. ## Seznam iskalnih predpon in pripon #### Seznam iskalnih predpon Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri: |Pomen |Predpona |Primer iskanja|Šifranti | |------|---------|--------------|---------| |Avtor - oseba|AU=|AU=Cankar, Iva*|| |Avtor - korporacija|CB=|CB=Institut Jožef Stefan|| |Kraj sest./dod. k imenu korp.|CP=|CP=Bled|| |Naslov|TI=|TI=*za telebane|| |Naslov originala|TO=|TO=Windows for dummies|| |Zbirka|CL=|CL=Zbirka Cicibanova knj*|| |Kraj izida|PP=|PP=Trst|| |Leto izida|PY=|PY=1973|| |Zaključno leto izida|P2=|P2=1982|| |ISBN|BN=|BN=86-11-14789-8|| |ISSN pri članku|SN=|SN=1318-3176|| |ISSN|SP=|SP=0350-4972|| |ISSN-L|SL=|SL=0350-4972|| |Predmetne oznake|SU=|SU=Poslovanje bank|| |Koda za vrsto avtorstva|AC=|AC=440|[Izpis](help/cobib/ac/codelist)| |Koda za vrsto vsebine|CC=|CC=j3|[Izpis](help/cobib/cc/codelist)| |Država/regija izida|CO=|CO=ita|[Izpis](help/cobib/co/codelist)| |Šifra ustanove/organizacije|FC=|FC=3-114*|[Izpis](help/cobib/fc/codelist)| |Jezik|LA=|LA=cze|[Izpis](help/cobib/la/codelist)| |Koda za literarno vrsto|LC=|LC=a4|[Izpis](help/cobib/lc/codelist)| |Jezik izvirnika|LO=|LO=jpn|[Izpis](help/cobib/lo/codelist)| |Koda za predvidene uporabnike|TA=|TA=b|[Izpis](help/cobib/ta/codelist)| |Tipologija dokumentov/del|TD=|TD=1.01|[Izpis](help/cobib/td/codelist)| |UDK za iskanje|UC=|UC=331.56|[Izpis](help/cobib/uc/codelist)| |Ključne besede|KW=|KW=magnet* resonanca osnove|| |Ključne besede||magnet* resonanca osnove||| #### Seznam iskalnih pripon Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, besedam lahko dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri: |Pomen | Pripona |Primer iskanja| |------|---------|--------------| |Povzetek ali izvleček|/AB|matemat*/AB| |Avtor - oseba|/AU|Holt Victoria/| |Avtor - korporacija|/CB|Univerzitet* knjižnic/CB| |Kraj sest./dod. k imenu korp.|/CP|Portorož/CP| |Naslov|/TI|slovenske gore/TI| |Naslov originala|/TO|music*/TO| |Zbirka|/CL|Zbirk* Ciciban/CL| |Splošna oznaka gradiva|/GM|Film/GM| |Predmetne oznake|/SU|Poslovanje/SU| |Gesla - NUK|/GE|računalniš* program/GE| |Opombe|/NT|psevdonim/NT| |Izdelovalec|/NM|cankarjeva založba/nm| |Kraj izdelave|/PM|Novo mesto/PM| |Kraj izida|/PP|(Klagenfurt/PP| |Založnik|/PU|Založba(2n)plošč/PU| Seznam vseh iskalnih predpon in pripon, ki se uporabljajo v COBISS+, je objavljen [tukaj](http://home.izum.si/izum/e-prirocniki/1_COBISS3_Katalogizacija/A.1.pdf). ## Informacije o bazi podatkov in ponudniku Informacije o bazi podatkov: - Vrsta baze podatkov: bibliografska - Vrsta podatkov: zajema podatke katalogov slovenskih knjižnic - Število zapisov: preko 4.770.000 - Posodabljanje: online Informacije o ponudniku: - Izdelovalec: IZUM - Institut informacijskih znanosti - Naslov: Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija - Telefon: +386 (0)2 2520 331 - Faks: +386 (0)2 2524 334 - E-pošta: podpora@izum.si - URL: http://www.izum.si/