Pomoč

  Informacije, ki jih potrebujemo, lahko pridobimo na različnih mestih.

  • Pomoč -- Izčrpno besedilo, po katerem iščemo s pomočjo vsebinskega kazala ali s kombinacijo tipk CTRL + F
  • Pogosta vprašanja -- Nastajajoča zbirka odgovorov na vprašanja, ki jih zastavljajo uporabniki.
  • Spletni tečaj -- Odličen način za samostojno spoznavanje aplikacije COBISS+ in preverjanje usvojenega znanja.
  • Novosti -- Opis vseh sprememb v razvoju programske opreme (novosti, popravkov in navodil) za strokovno javnost in kot arhiv.
  • Za takojšnjo pomoč knjižničarja informatorja kliknemo v spodnjem desnem kotu zaslona na gumb Klepet v živo.

  Vsa druga vprašanja in predloge pa lahko posredujemo po e-pošti na naslov podpora@izum.si.

  Slovar

  Strokovni izrazi, ki so uporabljeni v besedilu pomoči za COBISS+, so na kratko pojasnjeni v slovarju na koncu zadnjega poglavja.

  Predstavitev COBISS+

  COBISS+ je za vse uporabnike prosto dostopna aplikacija, ki jo razvija Institut informacijskih znanosti (IZUM). Predstavlja nadgradnjo javno dostopnega knjižničnega kataloga, prej imenovanega COBISS/OPAC. V letu 2021 je bila programska oprema za COBISS+ prenesena v okolje Linux.

  COBISS+ knjižnicam in uporabnikom knjižnic omogoča, da so jim za potrebe iskanja dostopne različne baze podatkov:

  • vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB
  • lokalne baze podatkov
  • specializirane baze podatkov (domačih in tujih ponudnikov)

  Baze podatkov

  Glede na potrebe in želje izberemo pri iskanju tiste baze podatkov, od katerih pričakujemo najbolj relevantne rezultate iskanja.

  Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB

  Vzajemna baza podatkov COBIB je skupni katalog vseh knjižnic in je privzeto nastavljena baza podatkov. Kadar poizvedujemo na splošno in tudi, kadar iščemo članke, je to najbolj smiselna izbira. Več ...

  Lokalna baza podatkov

  Lokalna baza podatkov je katalog posamezne knjižnice. Izberemo jo tako, da v iskalno okno Knjižnice vpišemo njen akronim, ime, oddelek ali kraj. Če izberemo več knjižnic, se iskanje izvede po več katalogih hkrati. Posamezno knjižnico odstranimo iz nabora katalogov, tako da kliknemo križec ob njenem imenu, če pa kliknemo križec v desnem kotu iskalnega okenca, izbrišemo vse vpisane knjižnice.

  Iskanje po izbranih katalogih posameznih knjižnic lahko v uporabniškem profilu nastavimo kot privzeto vrednost.

  Druge baze podatkov

  Pod zavihkom Baze podatkov lahko izberemo Druge baze podatkov:

  • COLIB – podatki o knjižnicah. Več ...
  • CONOR – normativna datoteka osebnih in korporativnih imen. Več ...
  • SGC – splošni geslovnik COBISS. Več ...
  • CORES – serijske publikacije, uredniki itd. Več ...
  • ELINKS – dostop do e-publikacij z zapisi v COBIB. Več ...

  Drugi informacijski viri

  Pod zavihkom Baze podatkov so dostopni še Drugi informacijski viri, ki so vključeni v sistem COBISS:

  • JCR – faktor vpliva revij iz Journal Citation Reports. Več ...
  • SNIP – faktor vpliva revij iz Source Normalized Impact per Paper. Več ...
  • DOM/UKM – domoznanstvo UKM. Več ...
  • ZAL/ISBN – založniki Več ...

  Knjižnično gradivo

  Knjižnice v svojih prostorih hranijo gradivo v fizični obliki, v svojih knjižničnih katalogih pa shranjujejo bibliografske zapise za to gradivo, poleg tega pa tudi zapise za gradivo v elektronski obliki in za izvedena dela, ki fizične oblike nimajo (npr. predavanja, nastopi, dogodki itd.). Bibliografski zapisi predstavljajo sestavni del bibliografsko-kataložnih baz podatkov v sistemu COBISS. Nekateri zapisi vključujejo tudi spletne povezave do celotnih besedil in če dostop ni omejen,se iskanje razširi tudi na celotno besedilo.

  Osnovne vrste knjižničnega gradiva so:

  • knjige (monografske publikacije)
  • časopisi in revije (serijske publikacije)
  • članki (sestavni deli publikacij)
  • e-knjige
  • zvočne knjige
  • glasba in zvočni posnetki
  • videoposnetki in filmi
  • e-video (pretočne video vsebine)
  • kartografsko gradivo
  • notno gradivo
  • slikovno gradivo
  • igrače, predmeti
  • izvedena dela

  Vmesnik

  Videz vmesnika COBISS+ lahko prilagodimo svojim potrebam, tako da neposredno v spletnem brskalniku spremenimo nekatere nastavitve za velikost prikazanega besedila ter barve ozadja in besedila.

  Spreminjanje velikosti besedila:

  • Fairefox - Odpremo meni View in izberemo eno od možnosti pod Zoom.

  • Chrome - Pritisnemo gumb Control the current page in izberemo eno od možnosti pod Text Zoom.

   V obeh brskalnih velja ista kombinacija tipk:

   • Povečanje besedila CTRL in +
   • Pomanjšanje besedila CTRL in -
   • Ponastavitev na privzeto velikost CTRL in 0

  COBISS+ omogoča tudi prilagoditev vmesnika, tako da je tema s povečanim kontrastom. Možnost najdemo na modrem traku pod Tema.

  Uporabniška seja

  Uporabniška seja predstavlja zbir dejanj, ki jih kot uporabnik izvedemo na spletnem naslovu COBISS+ v določenem časovnem obdobju (ogled strani, iskanje gradiva itd.). Uporabniška seja se kreira ob vsaki uporabi aplikacije COBISS+, zaključi pa se, če:

  • zapremo spletni brskalnik ali
  • se odjavimo s klikom na gumb Odjava (v uporabniškem profilu)

  Po zaključku seje se zgodovina iskanj, način iskanja ipd. trajno izbrišejo.

  Opozorilo za delo na javnih računalnikih!Še posebej je pomembno, da uporabniško sejo zaključimo, kadar uporabljamo COBISS+ na javnih računalnikih (npr. v knjižnicah). Ko zapremo brskalnik ali se odjavimo iz uporabniškega profila, se izbrišejo sledi uporabljenih storitev, s čimer svojo identiteto zaščitimo in drugim ljudem onemogočimo, da bi videli naša pretekla iskanja, izposojeno gradivo itd.

  Prijava

  Brez prijave v COBISS+ je na voljo le iskanje, vezano na trenutno uporabniško sejo, s prijavo pa lahko polno izkoristimo fukcionalnost aplikacije COBISS+ in uporabniški vmesnik prilagodimo svojim potrebam.

  Možni so naslednji načini prijave:

  • COBISS AAI – prijava z Moja knjižnica (uporabniško ime in geslo prejmemo v knjižnici)
  • ArnesAAI – prijava na osnovi enega uporabniškega imena v institucijah, ki so vključene v Federacijo ArnesAAI
  • Google – prijava s podatki, ki jih uporabnik uporablja tudi za prijavo v svoj račun Google
  • Facebook – prijava s podatki, ki jih uporabnik uporablja tudi za prijavo v svoj račun Facebook
  • e-naslov – prijava z izbranim e-naslovom uporabnika

  S prijavo v COBISS+ si zagotovimo možnost uporabe naslednjih storitev:

  • povezovanje računov knjižnic, v katere smo včlanjeni, in vpogled v podatke o izposoji gradiva – Moje knjižnice
  • shranjevanje bibliografskih zapisov in upravljanje z njimi – Moja polica
  • shranjevanje izvedenih iskalnih zahtev in njihova ponovna uporaba – Moja iskanja
  • prilagajanje uporabniškega vmesnika COBISS+ – Nastavitve
  • urejanje osebnih podatkov – Uredi Moj profil COBISS
  • dostop do licenčnih informacijskih virov (le COBISS AAI in ArnesAAI)

  Iskanje

  V vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB, lokalnih bazah podatkov knjižnic in drugih bazah podatkov lahko uporabimo enega od treh načinov iskanja:

  Osnovno iskanje je namenjeno splošnemu poizvedovanju, pri izbirnem ali ukaznem iskanju pa lahko iskalno zahtevo natančneje oblikujemo in se tako bolj približamo želenim rezultatom. Pri osnovnem iskanju vpišemo besede ali frazo, pri izbirnem iskanju uporabimo iskalni obrazec, izberemo iskalna polja in iskalne pojme po želji kombiniramo z logičnimi operatorji, za ukazno iskanje pa moramo poznati strukturo bibliografskih zapisov in sami oblikovati iskalno zahtevo v pravilni sintaksi. Po oblikovanju iskalne zahteve s klikom na gumb POIŠČI sprožimo iskanje.

  Tehnike in načela pri iskanju

  Da bi bili pri iskanju čim bolj spretni in uspešni, je dobro poznati nekaj tehničnih podrobnosti in načel.

  Velike in male črke

  Iskalno zahtevo lahko zapišemo s samimi velikimi ali samimi malimi črkami ali mešano, saj to ne vpliva na rezultat iskanja:

  Primer:

  france prešeren ali

  France Prešeren ali

  FRANCE Prešeren

  Diakritični znaki in posebne črke

  Pri vpisovanju iskalnih zahtev lahko uporabimo diakritične znake ali pa jih opustimo (izjema je baza CONOR), saj to ne vpliva na rezultat iskanja. Pomembno je samo, da v eni iskalni zahtevi ne mešamo različnih vrst znakov in smo dosledni pri njihovi uporabi oz. opuščanju.

  Primeri:

  Avtor: župančič | zupancic

  Avtor: Gödel | Godel

  Avtor: nesbø, jo | nesbo, jo

  Ključne besede: karađorđević | karadordevic (NEPRAVILNO: karađordevic)

  Besedno iskanje

  Besedno iskanje pomeni, da iščemo po besedah, ki so kjer koli v bibliografskem zapisu (npr. v naslovu, v imenu avtorja, založnika itd.). Med dve besedi postavimo katero koli ločilo ali naredimo presledek. Vrstni red iskalnih pojmov pri besednem načinu iskanja je poljuben.

  Primer:

  Ključne besede: ivan-grohar ali ivan grohar ali grohar:ivan

  Rezultat iskanja so zapisi, v katerih se kjer koli v zapisu pojavljata besedi Ivan in Grohar.

  Primer:

  Naslov: zgodovina slovencev ali slovencev zgodovina

  Med rezultati iskanja sta tudi zapisa za gradivo z naslovom Zgodovina Slovencev do leta 1918 in Zgodovina koroških Slovencev.

  Frazno iskanje

  Frazno iskanje pomeni, da program išče v zapisih točno to besedno zvezo (frazo), ki smo jo kot iskalno zahtevo postavili v narekovaje. Če narekovajev ne uporabimo, se samodejno izvede besedno iskanje.

  Primer:

  Naslov: "slovenske narodne jedi"

  Rezultat iskanja je zapis za gradivo z naslovom Slovenske narodne jedi.

  Primer:

  "to be or not to be"

  Rezultat iskanja so vsi zapisi, v katerih najdemo besede skupaj v točno takem zaporedju in obliki. Ta način iskanja pri osnovnem iskanju se razlikuje od iskanja po frazah pri izbirnem in ukaznem iskanju, kjer iščemo po nizu znakov, praviloma do znaka natančno (izjema so nekateri posebni znaki, ki jih izpustimo).

  Vsako besedo iz besedne zveze lahko krajšamo, s tem pa seveda iskanje razširimo in povečamo število rezultatov iskanja.

  Primer:

  "sloven* narod* jed*"

  Med rezultati iskanja se znajdejo zapisi za priročnike z naslovom Slovenske narodne jedi, veliko diplomskih del na temo narodnih jedi, pa tudi zapis za knjigo Ustava in pravila Slovenske narodne podporne jednote : 1967-1970.

  Ključne besede

  Iskanje po ključnih besedah pomeni, da se iskanje izvede po vseh indeksiranih poljih bibliografskega zapisa. Iščemo lahko besedno, frazno ali kombinirano (hkrati besedno in frazno). Fraze zapišemo v narekovajih.

  Primer:

  Ključne besede: požiralnik*, voranc

  Rezultat iskanja so zapisi, v katerih so beseda Voranc in vse besede, ki se začenjajo s požiralnik, npr. zapisi z naslovom novele Boj na požiralniku in imenom Prežihov Voranc.

  Primer:

  Ključne besede: "protestantski katekizem", trubar

  Med rezultati iskanja je tudi zapis za zbirko predgovorov protestantskih piscev Protestantski katekizem; v tej zbirki je objavljen tudi predgovor Primoža Trubarja.

  Krajšanje iskalnih pojmov

  Iskalne pojme lahko v iskalno okno/obrazec vpišemo v celoti ali pa jih krajšamo. Za krajšanje uporabljamo znak * in znak %.Zvezdica nadomešča poljuben niz znakov (tudi nič znakov) in jo lahko uporabimo na začetku, sredini ali na koncu iskalnega pojma. Znak % nadomesti natančno en znak, jih je pa lahko več v nizu.

  Naslov: *narodne pripovedke

  Rezultati iskanja so zapisi za dela, pri katerih naslovi vključujejo zvezo narodne pripovedke (npr. Koroške narodne pripovedke, Afriške narodne pripovedke pa tudi Narodne pripovedke za mladino)

  Primer:

  Po*er, Harry ALI Po%%er, Harry

  Rezultat iskanja v bazi CONOR je normativni zapis za mladinskega literarnega junaka Harryja Potterja.

  Primer:

  okužba klop*

  Rezultati iskanja so zapisi za dela, ki vključujejo tudi pregibne oblike okrajšane besede (klopni, klopom, klopov, klopnega ...).

  Iskalni operatorji

  Pri oblikovanju iskalne zahteve lahko iskalne pojme kombiniramo z iskalnimi operatorji. Z njimi določimo, v kakšnih odnosih naj bodo podatki, ki jih iščemo. V COBISS+ uporabljamo:

  • tri logične (Boolove) operatorje
  • en operator bližine

  Logični (Boolovi) operatorji

  Logični operatorji so v iskalnem obrazcu za izbirno iskanje v slovenskem jeziku, v ukaznem iskanju pa jih zapisujemo v angleškem jeziku, in to dosledno z velikimi tiskanimi črkami.

  OperatorRezultat iskanja
  IN/ANDzapisi, ki vsebujejo vse pojme, ki smo jih povezali z operatorjem IN/AND
  ALI/ORzapisi, ki vsebujejo vsaj enega od navedenih iskalnih pojmov, povezanih z ALI/OR
  IN NE/AND NOTzapisi, ki vsebujejo prvi pojem, ne vsebujejo pa pojma, ki sledi operatorju IN NE/AND NOT

  Primeri: (ukazno iskanje)

  psi OR mačke

  planinstvo AND vodniki

  novinarstvo AND NOT televizij*

  Operator bližine

  Operatorji bližine (kontekstni operatorji) določajo, kako blizu naj bodo določeni podatki v zapisih, po katerih je sproženo iskanje. Operatorjev bližine je veliko vrst, COBISS+ uporablja le operator bližine NEAR (N). Iskalni izraz razširimo, če vnesemo vrednost n, ki pove, koliko besed je lahko največ med podatkoma, ki smo ju povezavali z operatorjem NEAR (nN).Vrstni red podatkov je poljuben.

  OperatorRezultat iskanja
  NEAR (N)zapisi, v katerih (z operatorjem povezana) podatka stojita skupaj, njun vrstni red je poljuben
  nNEAR (nN)zapisi, v katerih (z operatorjem povezana) podatka stojita za največ n besed narazen, njun vrstni red je poljuben

  Primer:

  rudolf (N) maister

  Iskalna zahteva se glasi: Rudolf Maister in Maister, Rudolf

  Primer:

  cost (1N) benefit

  Iskalna zahteva se glasi: cost to benefit, benefit to cost, cost-benefit, cost/benefit

  Operator bližine lahko kombiniramo z iskalnimi priponami.

  Primer:

  novinar* (2N) raziskov*/TI

  Med rezultati iskanja sta tudi članka Poučevanje in raziskovanje novinarskih žanrov na Slovenskem, Res vemo, kaj je raziskovalno novinarstvo.

  Vrstni red izvajanja logičnih operacij

  Pri uporabi logičnih operatorjev moramo biti pozorni na vrstni red izvajanja. Med besedami v iskalni zahtevi je privzeta logična operacija IN. Besedi "in" in "and" se v iskalni zahtevi obravnavata enako kot druge besede, ki se pojavljajo v naslovu, povzetku ali kjer koli drugje v bibliografskem zapisu. Pri izbirnem iskanju se izvajajo operacije po iskalnih poljih od zgoraj navzdol. Operator IN je privzeti operator. Ker je logični operator ALI še posebej občutljiv, ga je najbolje uporabiti povsem na začetku iskalne zahteve.

  V COBISS+ je privzet naslednji vrstni red izvajanja logičnih operacij:

  • oklepaj
  • operator bližine N,
  • AND NOT,
  • AND,
  • OR.

  Primer:

  ((morje OR zrak) AND onesnaže*) AND NOT reke

  Sintaksa te iskalne zahteve določa, da se najprej izvede iskanje zapisov, ki vsebujejo besedo morje ali zrak, nato se iz te množice zapisov izberejo samo zapisi, ki vsebujejo tudi onesnaže, na koncu pa se izločijo vsi zapisi, ki vsebujejo besedo reke.

  Samodokončanje besed (angl. autocomplete)

  Ob vpisovanju iskalne zahteve v iskalni obrazec program samodejno predlaga iskalne izraze, ki bi nam lahko bili v pomoč pri iskanju.

  Primer:

  Primer: tele

  Iskalnik ponudi besede zveze: telefonsko komuniciranje, telekomunikacije, telefon, telesna dejavnost … Če v spustnem seznamu izberemo iskalni izraz, ki ustreza naši poizvedbi (npr. telefon), se ta prenese v iskalni okno in rezultati iskanja bodo zapisi, ki imajo v katerem koli polju ali v polnem besedilu besedo telefon. Iskanje sprožimo s klikom na gumb POIŠČI.

  Iskanje v območju

  Kadar želimo poiskati dela, ki so bila izdana v določenem časovnem obdobju, moramo vnesti dve letnici v kronološkem zaporedju. Pri izbirnem iskanju ju vnesemo v iskalni okni pri Leto izida ali izberemo (za bližnjo preteklost) časovni okvir 1 leto, 3 leta, 5 let. Pri ukaznem iskanju pa vnesemo dve letnici v kronološkem zaporedju in med njiju postavimo dvopičje.

  Primer:

  Leto izida: 1994:2000

  Rezultat iskanja so vse publikacije, ki so izšle med letoma 1994 in 2000.

  Izbira iskalnih pojmov

  Pri iskanju informacij je ključnega pomena pravilna izbira iskalnih pojmov. Če iskalnih pojmov ne poznamo natančno, najprej vnesemo splošne pojme. Če nas npr. zanima, katere okužbe prenašajo klopi, a ne poznamo natančnega imena okužb, vnesemo:

  Primer:

  okužba

  Pogosto je samo en iskalni pojem premalo, da bi našli primerno število ustreznih rezultatov, zato vnesemo:

  Primer:

  okužba klop*

  Nadaljnje dodajanje pojmov omeji iskanje in velikokrat s seznama rezultatov izloči tudi pomembne rezultate. Zato uporabimo bolj specifične (natančne) iskalne pojme, ki smo jih našli pri pregledu najpomembnejših rezultatov.

  Primer:

  Borelioza meningoencefalitis

  Pri osnovnem iskanju dosežemo boljše rezultate, če namesto naravnega jezika uporabimo ključne besede. Iskalna zahteva okužba klop* je boljša kot bolezni, ki jih prenašajo klopi.

  Členi

  Člene, ki jih poznajo tuji jeziki, lahko pri fraznem načinu iskanja izpustimo. Iskalno zahtevo (npr. naslov) lahko vpišemo v iskalno okno brez člena a, the, die, l, le, la itd.

  Primer:

  "chronik von visoko"

  Rezultat iskanja je nemški prevod Tavčarjeve Visoške kronike z naslovom Die Chronik von Visoko.

  Primer:

  "secret diary of adrian*"

  Rezulata iskanja je zapis za mladinsko delo z naslovom The secret diary of Adrian Mole aged 13 3/4.

  Primer:

  "vie en rose"

  Med rezultati iskanja so glasbeni CD-ji Edith Piaf s tem naslovom in tudi CD Zorana Predina, na katerem je posneta pesem z naslovom La vie en rose.

  Iskanje po osebnih imenih

  V bibliografskih zapisih so osebna imena v poljih za avtorstvo in poljih za ime kot predmetno oznako invertirana, to pomeni, da je priimek na prvem mestu, sledi pa eno ali več imen. V prikazu stoji med priimkom in imenom vejica in presledek. Zaradi te strukture podatkov moramo pri fraznem načinu iskanja vnesti ime v obliki Priimek, Ime. Ker so pri nekaterih imenih v poljih za avtorstvo ali poljih za ime, ki predstavlja predmetno oznako, dodane tudi letnica rojstva ali smrti ali obe letnici, je priporočljivo, da frazo vedno zaključimo z (znakom za krajšanje) *.

  Primer:

  Avtor: "linhart, anton tomaž*"

  Med rezultati iskanja so zapisi, v katerih sta v polju za avtorstvo obliki imena Linhart, Anton Tomaž in Linhart, Anton Tomaž, 1756–1795.

  Ločila in posebni znaki

  Naslovi del pogosto vključujejo tudi ločila in druge znake, kot so: oklepaji (okrogli ( ), oglati [ ], lomljeni < >), znak zvezdica (*), znak za odstotek (%), dvopičje (:), tri pike (...), (enačaj (=) in grabljice (#).

  Pri iskanju lahko ta ločila nadomestimo s presledkom, če stojijo sredi iskalne zahteve, ali pa jih izpustimo, če stojijo na začetku ali na koncu besednega niza.

  Primer:

  žiga zois – kozmopolit (in tudi brez pomišljaja) žiga zois kozmopolit

  Rezultat iskanja je zapis za e-vir z naslovom Žiga Zois – kozmopolit, blagohoten mecen in zbiratelj.

  Primer:

  Kako deluje? (in tudi brez vprašaja) Kako deluje

  Rezultat iskanja so zapisi za različna dela, med temi je enciklopedija Kako deluje? in tudi priročnik z naslovom Kako deluje? Energija in moč.

  Primer:

  "Nekoč je bilo življenje"

  Rezultat iskanja je gradivo z naslovom Nekoč je bilo ... življenje.

  Pri fraznem iskanju (iskalno zahtevo vpišemo med narekovaje) pa moramo frazo vnesti z vsemi ločili, opuščaji, vezaji itd.

  Primer:

  "Nekoč je bilo ... življenje"

  Lematizacija (razširitev iskanja)

  Lematizacija je postopek določanja osnovne oblike posameznim besedam. Osnovno obliko besede imenujemo lema (npr. beseda boljši ima za lemo besedo dober.)Program tako izvede samodejno iskanje po obliki besede, ki smo jo vnesli, hkrati pa izvede še iskanje po pregibnih oblikah leme, s čimer se iskalna zahteva razširi. Iskanje na osnovi lematizacije deluje le v osnovnem iskanju in le za slovenske besede, ki so vključene v Amebisov lematizator (https://www.amebis.si).

  Primer:

  boljše razumevanje okužb

  Če bi to iskalno zahtevo postavili med narekovaje (frazno iskanje), ne bi dobili nobenega rezultata, zaradi lematizacije pa nam program kot rezultat iskanja ponudi tudi zapise oz. celotna besedila, ki vključujejo še druge pregibne oblike teh treh iskalnih pojmov:boljše, boljši, dober, dobro … razumevanje, razumevanj, razumevanja … okužb, okužba …

  Omejevanje iskalne zahteve

  Omejevanje pred iskanjem

  Že pri oblikovanju iskalne zahteve lahko iskanje omejimo, in sicer:

  • v osnovnem iskanju na vrsto gradiva, jezik in e-dostop (spustni seznam se odpre desno od iskalnega okna Iskalni niz)
  • v izbirnem iskanju na vrsto gradiva, vrsto vsebine, jezik in leto izida (možnosti omejevanja so pod iskalnim obrazcem)
  • v ukaznem iskanju na vrsto gradiva (spustni seznam je pod iskalnim oknom Iskalna zahteva) in z uporabo iskalnih predpon in pripon še na jezik, leto izida itd.

  Privzeta vrednost za omejitev je vse gradivo.

  Omejevanje po iskanju

  Po izvedenem iskanju lahko na obstoječem seznamu rezultatov izvedemo še svojevrstno omejevanje s filtri, ki veljajo samo za tiskane in elektronske knjige. Prikaz filtrov lahko premikamo na desno ali levo stran okna s klikom na puščico -> oz <-):

  • online
  • leto izida
  • vrsta vsebine
  • vrsta gradiva
  • tipologija dokumentov/del
  • jezik
  • ciljna skupina
  • avtor
  • predmet

  Pri posamezni vrednosti filtra se v oklepaju izpiše, koliko zapisov med rezultati zadnjega iskanja temu pogoju ustreza. Z izbirami filtrov in njihovih vrednosti dodatno omejimo osnovno iskalno zahtevo (npr. izberemo priročnik pri filtru vrsta vsebine). Omogočena je uporaba več filtrov hkrati. Izbrani filtri postanejo aktivni, ko jih potrdimo s klikom na gumb Potrdi filtre, prekličemo pa jih tako, da kliknemo križec pred izbranim filtrom pod Aktivni filtri in potrdimo s klikom na gumb Ponastavi.

  Če v zapisih ni podatka o vrsti gradiva, jih filtri ne zajamejo.

  Omejitev na e-dostop

  Če za omejevanje izberemo filter online, pomeni, da želimo med rezultati iskanja izbrati samo tiste zapise, ki imajo med podatki tudi URL-naslov, to je podatek o dostopnosti gradiva v elektronski obliki na spletu. Ko v zapisu kliknemo URL, se premaknemo iz COBISS+ na spletno mesto ponudnika vsebine. Ali je dostopno celotno besedilo ali ne, je odvisno od dogovora med ponudnikom vsebine in knjižnico.

  Rezultati iskanja

  Ko se v COBISS+ iskanje zaključi, se pod iskalnim obrazcem pojavi seznam z zapisi za dela, ki ustrezajo iskalni zahtevi. Zapisi v tem seznamu imajo zaporedno številko, sledi ikona, ki označuje vrsto gradiva, pred naslovom pa je lahko tudi slika naslovnice posameznega dela. Navedeni so osnovni podatki o delu (avtor, vrsta gradiva,jezik, leto izida) in ikona za status dostopnosti gradiva (npr. za izposojo, na spletu, izposoja ni možna itd.).

  Nad seznamom rezultatov iskanja so gumbi, ki ponujajo možnosti nadaljnjega upravljanja z izbranimi zapisi.

  Razvrstitev rezultatov

  Rezultati iskanja (zapisi) se v seznamu razvrstijo po pomembnosti. Zaporedje zapisov v dobljenem seznamu lahko spremenimo, če spremenimo načelo za razvrščanje – po avtorju, naslovu, letu izida.Po prijavi v COBISS+ pa lahko relevatnost rezultatov iskanja določimo v Nastavitvah.

  Prikaz rezultatov

  Ko v seznamu rezultatov iskanja kliknemo na izbrani zapis, preidemo na nivo bibliografskega zapisa. Vidimo lahko različno količino podatkov o knjižničnem gradivu:

  • Pod zavihkom Osnovni podatki vidimo naslov, ime avtorja, vrsto gradiva, izdajo ... in identifikacijsko številko bibliografskega zapisa (COBISS-ID).
  • Pod zavihkom Podrobni podatki je podatkov o delu že več (npr. o zbirki, obsegu dela, založbi itd.).
  • Celoten bibliografski zapis pa je mogoče videti, če se prijavimo v uporabniški profil in si pri možnosti Nastavitve izberemo Prikaz bibliografskega zapisa v formatu COMARC.

  Pri vseh prikazih je (nad seznamom ali nad zapisom) vrstica z gumbi, ki ponujajo možnosti nadaljnjega upravljanja z izbranimi zapisi.

  Kadar imamo na zaslonu osnovne podatke, so na desni strani zaslona, pod naslovom Išči dalje, spletne povezave do preostalih del istega avtorja oz. soavtorja, Teme s povezavami do sorodnih tem, pri knjigah Vse izdaje in prevodi in pri revijah Sestavni deli izbrane publikacije.

  Pod zavihkom Zaloga po knjižnicah se izpišejo podatki o knjižnicah, ki hranijo iskano gradivo (ime, kraj, akronim ter podatki o izposoji in preostali zalogi). Kadar izberemo določeno knjižnico, pridobimo informacije o izposoji izvodov gradiva, kot so signatura, inventarna številka, lokacija, status izvoda (prosto, izposojeno - na dom, v čitalnico) in možnost rezervacije.S klikom na zavihek Zaloga v drugih knjižnicah pridobimo informacije o drugih knjižnicah, ki prav tako hranijo izbrano gradivo.

  Osnovno iskanje

  Osnovno iskanje je najpogosteje uporabljeno iskanje in ga uporabimo predvsem, kadar podatkov (npr. celotnega naslova, imena avtorja ipd.) ne poznamo povsem natančno. Z uporabljenimi iskalnimi pojmi se sproži iskanje po vseh podatkih v bibliografskem zapisu, tudi po morebitnih povzetkih in celotnem besedilu, če je le-to online dostopno. Če uporabimo več kot en iskalni pojem, iskalnik vse te pojme poišče v istem bibliografskem zapisu.

  Oblikovanje iskalne zahteve v osnovnem iskanju

  1. V iskalno okno Iskalni niz vpišemo eno ali več besed.
  2. Izberemo kataloge knjižnic, po katerih želimo iskati; privzeta nastavitev je iskanje po vzajemnem katalogu COBIB.
  3. Po potrebi nastavimo vrsto gradiva; privzeta nastavitev je iskanje po vsem gradivu.
  4. S pritiskom na tipko Enter ali klikom na gumb POIŠČI sprožimo iskanje.

  Primer:

  v okno za iskanje vnesemo: župančič čaša opojnosti

  s spustnega seznama desno izberemo vrsto gradiva, npr.: knjige

  Izbirno iskanje

  Izbirno iskanje omogoča natančnejše oblikovanje iskalne zahteve, saj imamo v iskalnem obrazcu možnost, da iz spustnega seznama izberemo točno določeno iskalno polje. Iskalne izraze lahko kombiniramo z logičnimi operatorji (IN, ALI, IN NE). Privzeta vrednost operatorja je logični IN, privzeti način iskanja je besedno iskanje, v posameznih iskalnih oknih pa lahko z uporabo narekovajev iščemo tudi frazno. Če izberemo iskanje po polju Ključne besede, se iskanje izvede po vseh indeksiranih poljih bibliografskega zapisa.

  Oblikovanje iskalne zahteve v izbirnem iskanju

  1. V iskalnem obrazcu izberemo iskalno polje (iskalni indeks), s katerim želimo omejiti iskanje. V iskalno okno vpišemo eno besedo ali več besed.
  2. Če želimo iskanje dodatno omejiti, izpolnimo še druga iskalna okna. Iskalna polja lahko izberemo iz spustnega seznama, po potrebi pa jih lahko dodajamo s klikom na gumb +.
  3. Pri izbiri več iskalnih polj moramo paziti, da jih kombiniramo z ustreznim logičnim operatorjem. Privzeta vrednost je operator IN, iz spustnega seznama pa lahko izberemo operator ALI in operator IN NE.
  4. Izberemo kataloge knjižnic, po katerih želimo iskati.
  5. Po potrebi iskanje dodatno omejimo po vrsti gradiva, vrsti vsebine in jeziku.
  6. S pritiskom na tipko Enter ali s klikom na gumb POIŠČI sprožimo iskanje.

  Primer:

  Iskalno poljeVrednostOperator
  Naslov:vino*ALI
  Naslov:trt*IN
  Leto izida:199*

  Rezultat iskanja je gradivo, ki je izšlo v obdobju od leta 1990 do leta 1999 in ima v naslovu katero od besed, ki se začenja na vino ali na trt, npr. knjiga z naslovom Zbornik Društva vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer, ki je izšla leta 1997.

  Privzeti način iskanja je besedno iskanje, v posameznih iskalnih oknih pa lahko z uporabo narekovajev iščemo tudi frazno. Med iskalnimi polji v istem iskalnem polju je možno uporabiti logični operator ALI.

  Ukazno iskanje

  Ukazno iskanje je namenjeno uporabnikom z več izkušnjami, ki zelo dobro poznajo strukturo podatkov v bibliografskem zapisu. Iskalno zahtevo je namreč treba oblikovati z uporabo iskalnih indeksov (predpon ali pripon), obenem pa je možno iskalne pojme še kombinirati z logičnimi operatorji in operatorjem bližine.

  Oblikovanje iskalne zahteve v ukaznem iskanju

  1. V iskalno okno Iskalna zahteva vpišemo iskalno zahtevo v ustrezni sintaksi.
  2. Izberemo kataloge knjižnic, po katerih želimo izvesti iskanje.
  3. Po potrebi izberemo vrsto gradiva ali iskanje omejimo na gradivo z elektronskim dostopom.
  4. S klikom na gumb POIŠČI zaženemo iskanje.

  Iskanje po osnovnem indeksu

  Pri iskanju po osnovnem indeksu iščemo po ključnih besedah. V iskalno okno vpišemo eno ali več besed ter po potrebi uporabimo logične ali kontekstne operatorje. Če operatorjev ne vpišemo, se pri vnosu več besed samodejno izvede logična operacija AND (IN).

  Oblika iskalne zahteve: [iskalni pojem] [operator] [iskalni pojem] ...

  Primeri:

  hribovske kmetije

  kmetije AND hribovske

  indukcijsko segrevanje naprav*

  harry potter kamen modrosti

  planet zemlja encikloped*

  Če tako oblikovani iskalni zahtevi dodamo tudi iskalne pripone, iskalne pojme še dodatno omejimo.

  Oblika iskalne zahteve: [iskalni pojem]/[pripona] [operator] [iskalni pojem]/[pripona] ...

  Primeri:

  kmetije/TI AND hribovske*/TI

  (kmetije AND hribovske)/TI

  venček (N) narodnih

  (venček (N) narodnih)/KW

  Iskanje po dodatnih indeksih

  Iskalno zahtevo sestavimo tako, da vpišemo iskalno predpono, nato enačaj in iskalni pojem: [iskalna predpona]=[iskalni pojem]

  ali v kombinaciji z operatorji: [iskalna predpona]=[iskalni pojem] [operator] [iskalna predpona]=[iskalni pojem] ...

  Primeri:

  TI=molekularna genetika v medicini OR DU=molekularna genetika

  AU=darabont* AND TI=kaznilnica odrešitve

  AU=tolstoj* AND TI=ana karenina AND LA=slv

  Kombinirano iskanje

  Možno je tudi kombinirano iskanje z osnovnim in dodatnim indeksom.

  Primeri:

  Viktoria AND Holt/AU

  slovenske AND gore/TI

  james/AU AND dedinja

  dumas/TI AND življenjepis AND slovenski

  TI=gandhi AND columbia*/PU AND video

  Seznam predpon in pripon za ukazno iskanje

  Seznam iskalnih predpon

  Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks, s katerim želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

  PomenPredponaPrimer iskanjaŠifrant
  Avtor – osebaAU=AU=Cankar, Iva*
  Avtor – korporacijaCB=CB=Institut Jožef Stefan
  Kraj sest./dod. k imenu korp.CP=CP=Bled
  NaslovTI=TI=*za telebane
  Naslov originalaTO=TO=Windows for dummies
  ZbirkaCL=CL=Zbirka Cicibanova knj*
  Kraj izidaPP=PP=Trst
  Leto izidaPY=PY=1973
  Zaključno leto izidaP2=P2=1982
  ISBNBN=BN=86-11-14789-8
  ISSN pri člankuSN=SN=1318-3176
  ISSNSP=SP=0350-4972
  ISSN-LSL=SL=0350-4972
  Predmetne oznakeSU=SU=Poslovanje bank
  Koda za vrsto avtorstvaAC=AC=440Šifrant
  Koda za vrsto vsebineCC=CC=j3Šifrant
  Država/regija izidaCO=CO=itaŠifrant
  Šifra ustanove/organizacijeFC=FC=3-114*Šifrant
  JezikLA=LA=czeŠifrant
  Koda za literarno vrstoLC=LC=a4Šifrant
  Jezik izvirnikaLO=LO=jpnŠifrant
  Koda za predvidene uporabnikeTA=TA=bŠifrant
  Tipologija dokumentov/delTD=TD=1.01Šifrant
  UDK za iskanjeUC=UC=331.56Šifrant
  Ključne besedeKW=KW=magnet* resonanca osnove
  Ključne besedemagnet* resonanca osnove
  Seznam iskalnih pripon

  Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, lahko besedam dodamo iskalno pripono in tako omejimo iskanje besede na posamezni iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

  PomenPriponaPrimer iskalne zahteve
  Povzetek ali izvleček/ABmatemat*/AB
  Avtor – oseba/AUHolt Victoria/AU
  Avtor – korporacija/CBUniverzitet* knjižnic/CB
  Kraj sest./dod. k imenu korp./CPPortorož/CP
  Naslov/TIslovenske gore/TI
  Naslov originala/TOmusic*/TO
  Zbirka/CLZbirk* Ciciban/CL
  Splošna oznaka gradiva/GMFilm/GM
  Predmetne oznake/SUPoslovanje/SU
  Gesla – NUK/GEračunalniš* program/GE
  Opombe/NTpsevdonim/NT
  Izdelovalec/NMcankarjeva založba/NM
  Kraj izdelave/PMNovo mesto/PM
  Kraj izida/PPKlagenfurt/PP
  Založnik/PUZaložba(2N)plošč/PU

  Seznam vseh iskalnih predpon in pripon, ki se uporabljajo v COBISS+, je objavljen tukaj.

  Zgodovina iskanj

  Iskalne zahteve se shranjujejo samodejno (zadnjih 100 iskanj) in jih lahko v času trajanja uporabniške seje ponovno uporabimo. Zgodovino iskanj prikličemo v menijski vrstici (ikona urice); nato v spustnem seznamu izberemo možnost Zgodovina iskanj. S klikom na iskalno zahtevo se le-ta samodejno izvede. Nastavimo lahko število prikazanih iskanj na stran (15, 25 ali vse), po tem seznamu lahko tudi iščemo. Zgodovino iskanj lahko izbrišemo, če izberemo Izbriši zgodovino iskanj, sicer pa se samodejno izbriše, ko zaključimo delo v COBISS+ (zaključimo uporabniško sejo).

  Če želimo, da se uporabljene iskalne zahteve trajno shranijo, moramo biti prijavljeni v COBISS+. Po zaključenem iskanju se nad seznamom rezultatov iskanja pojavi gumb Shrani iskanje. S klikom na ta gumb se iskalna zahteva trajno shrani med Moja iskanja. S klikom na izbrano iskalno zahtevo se le-ta samodejno izvede. Nastavimo lahko število prikazanih iskanj na stran (5, 15, 20 ali vse), po tem seznamu lahko tudi iščemo. Zgodovino iskanj trjano izbrišemo, če kliknemo gumb Odstrani iz seznama.

  Upravljanje zapisov

  Nad podatki o zapisu je vrstica z gumbi. Glede na vrsto gradiva se prikazujejo različni gumbi, ki ponujajo možnosti, kaj lahko naredimo z izbranim zapisom:

  GumbPomenDodatni pogoj
  Daj na 'Mojo policozapis dodamo na Mojo policoprijava v uporabniški profil
  Trajna povezavapokaže se URL-naslov, na katerem je trajno dostopen
  Citiranjeizberemo citatni format (APA, MLA, RIS ...)
  Pošlji po e-poštizapis posredujemo po elektronski pošti
  Medk. izp.izbrano gradivo naročimo po medknjižnični izposojiprijava v uporabniški profil
  Osebn. bibl.omogoča prikaz povezav do osebnih bibliografij avtorjev gradiva
  WorldCatpovezava z največjim svetovnim katalogom WorlCat, če je zapis indeksiran tudi tam
  SFXpovezava do elektronskega gradiva
  Am scoreprikaz altmetričnih podatkov
  Faktor vplivaprikaz tabele s podatki o faktorju vpliva JCR in SNIP za izbrano revijo (leto, faktor vpliva, izdaja, kategorija, razvrstitev)
  Scopuspovezava na citate
  Wospovezava na citate
  Baze podatkovprikaz tabele s podatki o bazah podatkov, v katerih je revija indeksirana (ime baze podatkov, področje, leto). Pri nekaterih bazah podatkov v tabeli je povezava do platforme ponudnika. Vir podatkov za to tabelo so seznami mednarodnih bibliografskih baz podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij. Več ...

  Prijava v COBISS+

  Prijava v COBISS+ je zaščitena pred zlorabo osebnih podatkov (SSL – Secure Sockets Layer). Za nemoteno uporabo brskalnika je treba namestiti potrdilo izdajatelja certifikata (SIGEN-CA). Navodila za namestitev najdemo na naslovu http://www.sigen-ca.si/spletna/ca-cert-namestitev.php.

  V menijski vrstici v desnem delu zaslona kliknemo možnost Moj profil COBISS. Prikažejo se možnosti izbire prijave na osnovi prijavnih podatkov:

  Po uspešni prijavi pridemo v profil Moj profil COBISS.

  Načini prijave

  Uporabimo tisti način prijave, ki nam najbolj ustreza. V COBISS+ obstajajo razlike glede funkcionalnosti, ki jih omogoča način prijave.

  FunkcionalnostMoja knjižnica (COBISS AAI)ArnesAAIGoogleFacebooke-naslov
  Neposredna prijava v račun knjižnice, v katero smo včlanjeni, in samodejno dodajanje te knjižnice v seznam Moje knjižnice znotraj profila Moj profil COBISSDAuporabnik ima digitalno identitetoNENENE
  Dostop do licenčnih baz podatkov (npr. dostop do baz podatkov JCR itd.) znotraj COBISS+ in do storitev na drugih platformahDADANENENE
  Uporaba vseh storitev servisa Moje knjižnice (podaljšanje izposojenega gradiva, rezervacije itd.)DApotrebna je avtorizirana povezava do servisa Moje knjižnice (za študente se izvede samodejno)potrebna je avtorizirana povezava do servisa Moje knjižnicepotrebna je avtorizirana povezava do servisa Moje knjižnicepotrebna je avtorizirana povezava do servisa Moje knjižnice
  Uporaba vseh storitev profila Moj profil COBISS (Moje knjižnice, Moja polica, Moja iskanja itd.)DADADADADA

  Moja knjižnica (prijava COBISS AAI)

  Prijava COBISS AAI omogoča polno funkcionalnost uporabe COBISS+ (tudi dostop do licenčnih informacijskih virov, ki nam jih zagotavlja knjižnica, kot je npr. baza podatkov JCR).

  Na izbiro sta dva prijavna obrazca, v obeh primerih pa moramo biti člani knjižnice, kjer prejmemo člansko izkaznico s člansko številko in geslo za uporabo knjižničnih storitev:

  • klasična knjižnična prijava

   Je način prijave, pri katerem izberemo knjižnico, vpišemo številko članske izkaznice in geslo. S klikom na gumb Prijava in pravilnim vnosom avtorizacijskih podatkov pridemo v profil Moj profil COBISS.

  • prijava Libroam

   Je način prijave, pri katerem kliknemo na zavihek prijavnega obrazca Prijava Libroam in vpišemo uporabniško ime in geslo Libroam.

   Struktura uporabniškega imena je xxxxx.nnnnnnn@libroam.si (xxxxx – akronim knjižnice, nnnnnnn – številka članske izkaznice (vodilne ničle lahko izpustimo)):

   Primer:

   izum.1234567@libroam.si

  Pozabljeno geslo

  Če smo geslo pozabili, kliknemo na povezavo Pozabljeno geslo pod obrazcem za prijavo. Prikaže se nov obrazec, v katerega vpišemo podatke o knjižnici, številko članske izkaznice in e-naslov, kot smo ga za pripadajočo knjižnico vnesli v servisu Moje knjižnice (to omogoča preverjanje identitete uporabnika). Po kliku na gumb Pošlji zahtevo prejmemo na posredovani e-naslov povezavo za spremembo gesla. Po kliku na to povezavo si lahko nastavimo novo geslo.

  Tudi če gesla za prijavo še nimamo, kliknemo na povezavo Pozabljeno geslo pod obrazcem za prijavo in izpeljemo enak postopek kot v primeru pozabljenega gesla.

  Prijava ArnesAAI

  V COBISS+ se lahko prijavimo tudi preko Federacije ArnesAAI. Z izbiro prijave ArnesAAI smo usmerjeni na Arnesov portal. V spustnem seznamu izberemo svojo organizacijo in po želji to izbiro shranimo kot privzeto. Po kliku na gumb Izberite smo usmerjeni v prijavno okno domače organizacije, ki od nas zahteva vnos uporabniškega imena in gesla (oboje smo prejeli na svoji matični ustanovi in je uporabno za številne storitve, npr. za uporabo brezžičnega omrežja Eduroam.). Po pravilnem vnosu avtorizacijskih podatkov pridemo v profil Moj profil COBISS.

  Prijava z računom Google ali Facebook

  Možna je tudi prijava s prijavnimi podatki, ki jih uporabljamo za prijavo v svoj račun Google ali Facebook.

  Ob prvi prijavi se s klikom na gumb Google ali Facebook odpre dodatno okno, v katerem privolimo, da COBISS+ dostopa do nekaterih podatkov uporabniškega računa Google ali Facebook. Po pravilnem vnosu avtorizacijskih podatkov pridemo v profil Moj profil COBISS.

  Ob naslednjih prijavah se samodejno prijavimo v profil Moj profil COBISS. Za uporabo servisa Moje knjižnice pa moramo vzpostaviti avtorizirano povezavo znotraj profila Moj profil COBISS.

  Več o računu Google je na voljo na spletnem naslovu https://myaccount.google.com.

  Prijava z e-naslovom

  Profil Moj profil COBISS lahko ustvarimo tudi sami. S klikom na možnost Ustvari profil Moj profil COBISS (z e-naslovom) se prikaže obrazec za vnos osnovnih uporabniških podatkov, tj. Ime za prikaz in E-pošta. Treba je tudi izvesti varnostno preverjanje s potrditvijo možnosti Nisem robot, ki se izpiše v okencu za preverjanje. Ko potrdimo, da se strinjamo s pogoji uporabe in pravili varovanja zasebnosti, prejmemo na posredovani e-naslov sporočilo s povezavo. S klikom na povezavo, ki smo jo prejeli v e-sporočilu, pridemo v profil Moj profil COBISS, kjer si nastavimo geslo za uporabo storitve. Z nastavitvijo gesla smo uspešno zaključili ustvarjanje profila Moj profil COBISS in lahko nadaljujemo prijavo.

  V prijavno okno vpišemo uporabniško ime (e-naslov) in geslo, ki smo ga nastavili v profilu Moj profil COBISS. Po pravilnem vnosu avtorizacijskih podatkov smo prijavljeni v uporabniški profil.

  Uporabniško ime, geslo ali e-naslov lahko kasneje kadar koli spremenimo z uporabo možnosti Uredi Moj profil COBISS. Če smo geslo pozabili, si ga lahko ponovno nastavimo z uporabo možnosti Pozabljeno geslo? v prijavnem obrazcu.

  Servis Moje knjižnice

  Servis Moje knjižnice uporabnikom omogoča vpogled v izposojeno, rezervirano in drugo gradivo, zgodovino izposoj, medknjižnično izposojo, dolgove in omejitve v knjižnici, e-obveščanje in druge storitve, ki jih knjižnica ponuja svojim uporabnikom.

  Za uporabo servisa Moje knjižnice je potrebna prijava. V primeru prijave preko COBISS AAI je zagotovoljena samodejna avtorizirana povezava do servisa Moje knjižnice, v primeru drugih načinov prijav je avtorizirano povezavo treba vzpostaviti ročno.

  S klikom na želeno knjižnico ali na želeno številko članske izkaznice pridemo na stran s podatki o izposojenem gradivu. Nad seznamom je menijska vrstica, kjer lahko preklapljamo med različnimi knjižnicami, ki smo jih dodali, uporabimo povezavo do domače spletne strani, prikličemo delovni čas ali naslov, telefonsko številko in e-naslov izbrane knjižnice. V desnem delu menijske vrstice se izpišeta številka članske izkaznice in datum njene veljavnosti.

  Gradivo

  Po prijavi v servis Moje knjižnice je prikazano evidentirano gradivo v eni ali več izbranih knjižnic.

  Razporejeno je v štiri sezname pod naslednjimi zavihki:

  • izposojeno/podaljšanje
  • rezervacije/preklic
  • drugo gradivo
  • spletni viri

  Podaljšanje roka izposoje

  Podaljšanje roka izposoje preko COBISS+ je možno samo v knjižnicah, ki svojim članom to storitev omogočajo. Poleg tega morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji:

  • imeti moramo dovoljenje knjižnice za podaljševanje roka izposoje
  • poravnane morajo biti vse morebitne obveznosti do knjižnice (članarina, zamudnina, opomini ...)
  • pri gradivu ne sme biti omejitev, ki bi onemogočile podaljšanje roka izposoje

  Opozorilo! Omogočena je predčasna vrnitev e-knjig ponudnika Biblos in zvočnih knjig ponudnika Audibook.

  Rok izposoje za posamezni izvod gradiva podaljšamo tako, da v seznamu izposojenega gradiva označimo potrditveno polje ob izvodu (1. stolpec) in nato kliknemo gumb Podaljšaj izbrano. Če želimo podaljšati rok izposoje za vse izposojeno gradivo hkrati, označimo potrditveno polje v naslovni vrstici tabele in nato kliknemo gumb Podaljšaj izbrano.

  Nad zavihkih z evidentiranim gradivom se izpiše sporočilo o tem, koliko izvodov izposojenega gradiva je bilo izbranih za podaljšanje ter za koliko izbranih izvodov je bil rok izposoje uspešno podaljšan.

  Če je bil rok izposoje uspešno podaljšan, se pri izvodu pokaže zelena kljukica, v stolpcu Vrniti do pa se izpiše novi rok vrnitve. Izvod se v seznamu gradiva razvrsti glede na rok vrnitve.

  Če roka izposoje ni možno podaljšati za celotno obdobje podaljšanja, ker je število podaljšanj omejeno, se izpiše opozorilo "Roka izposoje ni možno podaljšati ali podaljšanje ni bilo uspešno."

  Če je v seznamu izposojenega gradiva namesto potrditvenega polja pred izvodom opozorilni znak, roka izposoje ni možno podaljšati. Po pomiku z miško na izvod se v zaslonskem namigu izpiše pojasnilo, zakaj podaljšanje roka izposoje ni možno.

  SporočiloPojasnilo
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker knjižnica te storitve ne omogoča.Knjižnica svojim članom ne omogoča storitve podaljšanja roka izposoje preko COBISS+.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je za izvod določena omejitev izposoje.Gradivo je pogojno dostopno za izposojo.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je potekel rok izposoje vsaj pri enem izvodu.Knjižnica v primeru nepravočasnega vračanja ne dovoli podaljšanja roka izposoje pri nobenem od izposojenih izvodov.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je vaše članstvo poteklo.Članstvo, ki ga knjižnica zaračunava, je poteklo.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker nimate dovoljenja knjižnice za podaljševanje.Knjižnica nam je postavila omejitev.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker ste za to gradivo že prejeli opomin z dne dd.mm.llll.Za izvod smo že prejeli opomin, ki v knjižnici ob podaljšanju roka izposoje ni bil izbrisan.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker niste poravnali svojih obveznosti do knjižnice.V knjižnici imamo neporavnane obveznosti (npr. zamudnina, opomin ...).
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker imate v knjižnici prepoved izposoje.Knjižnica nam je postavila omejitev.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je gradivo že rezervirano.Gradivo je rezerviral drug član.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je že potekel. Prosimo, da gradivo čim prej vrnete.Rok izposoje, ki ga želimo podaljšati pri izvodu, je že potekel.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je izvod že izposojen za nedoločen čas.Izvod je že izposojen za nedoločen čas (datum vrnitve je 31. 12. 9999).
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je število možnih podaljšanj že doseženo.Knjižnica je določila omejitev pri podaljševanju.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je že določen novejši datum vrnitve.Pri izvodu je že določen novejši datum vrnitve, kot bi bil določen, če bi podaljšali rok izposoje.
  Roka izposoje za to vrsto gradiva ni možno podaljšati.Knjižnica ne dovoljuje podaljšanja roka izposoje za določene vrste gradiva (npr. videokasete).

  Če lahko v seznamu izposojenega gradiva označimo potrditveno polje ob izvodu, vendar je podaljšanje zaradi tehnične napake neuspešno, se po kliku na gumb Podaljšaj izbrano izpiše sporočilo "Napaka pri podaljšanju roka izposoje: ˂opis napake.˃"

  Rezervacija gradiva

  Po uspešnem iskanju gradiva in prikazu rezultatov iskanja lahko s klikom na gumb Rezerviraj gradivo rezerviramo, če knjižnica omogoča rezervacije gradiva in če član nima posebnih omejitev v zvezi z rezevacijami. Za uporabo te možnosti moramo biti prijavljeni v COBISS+. V uporabniškem profilu Moj profil COBISS mora biti knjižnica, v kateri želimo rezervirati gradivo, dodana v servis Moje knjižnice. Če je še ni, sistem zahteva avtorizirano prijavo v to knjižnico, če pa je v seznamu več knjižnic, nas sistem vpraša, pri kateri knjižnici in za katerega člana (članska številka) želimo izvesti rezervacijo.

  Po potrditvi izbora za rezervacijo in uspešni prijavi v COBISS+ se rezervacija izvede (če ne velja nobena omejitev). Izpišejo se podatki o rezerviranem izvodu in ustrezno sporočilo:

  • Pri rezervaciji prostega izvoda se izpiše: "Prosto gradivo smo rezervirali za vas. Ko bo gradivo pripravljeno, vas bomo obvestili po e-pošti." ali "Prosto gradivo smo rezervirali za vas. Izbrano gradivo bo čakalo v knjižnici do dd.mm.llll."

  • Pri rezervaciji izvoda, ki ni prost, se izpiše: "Rezervirali ste gradivo, ki ni prosto. Ko bo dostopno, vas bo knjižnica obvestila v skladu z načinom obveščanja. Rezervacija velja do dd.mm.llll." ali "Gradivo je rezervirano. Prosimo, da preverite, kdaj bo dostopno. Rezervacija velja do dd.mm.llll."

  Rezervirano gradivo se doda v seznam rezerviranega gradiva, ki si ga lahko ogledamo s klikom na zavihek Rezervirano v servisu Moje knjižnice.

  Rezervacija gradiva ni možna

  V nekaterih primerih rezervacija gradiva ni možna in je gumb Rezerviraj neaktiven. Razlogi za to so lahko:

  • izvod pripada oddelku knjižnice, ki izposoje nima podprte s sistemom COBISS
  • izvod pripada oddelku knjižnice, ki ne omogoča rezervacij
  • izvod je dostopen pod določenimi pogoji
  • izvod je izposojen za nedoločen čas

  V teh primerih je najbolje, da se uporabnik glede rezervacije obrne na knjižnico, ki hrani želeno gradivo.

  Rezervacija ni bila uspešna

  Če je izvod možno rezervirati, vendar je rezervacija neuspešna, se po kliku na gumb Rezerviraj izpišeta sporočilo "Rezervacija ni uspela." in pojasnilo o razlogih:

  SporočiloPojasnilo
  Rezervacija ni možna, ker je vaše članstvo poteklo.Članstvo, ki ga knjižnica zaračunava, je poteklo.
  Rezervacija ni možna, ker niste poravnali svojih obveznosti do knjižnice.V knjižnici imate neporavnane obveznosti (npr. zamudnina, opomin ...).
  Rezervacija ni možna, ker je vsaj za en izvod potekel rok izposoje.Knjižnica ne dovoli rezervacij gradiva, če niste pravočasno vrnili izposojenega gradiva.
  Rezervacija ni možna, ker je gradivo že rezerviralo določeno število članov.Knjižnica je postavila omejitev glede števila članov, ki lahko rezervirajo isto gradivo (najvišje možno število rezervacij je določeno za vsako knjižnico posebej).
  Rezervacija ni možna, ker nimate dovoljenja knjižnice za rezervacijo gradiva preko COBISS+.Knjižnica vam je postavila omejitev.
  Rezervacija ni možna, ker velja za vas prepoved izposoje v tej knjižnici.Knjižnica vam je postavila omejitev.
  Rezervacija ni možna, ker lahko rezervirate le določeno število izvodov: n.Knjižnica je določila omejitev števila rezervacij
  Gradivo ste si že izposodili dne dd.mm.llll.Gradivo že imate izposojeno.
  Gradivo ste že rezervirali dne dd.mm.llll.Gradivo že imate rezervirano.

  Opozorilo! Če smo gradivo že dobili, rezervacijo čim prej prekličemo preko COBISS+ ali sporočimo knjižnici, da lahko izbriše neaktualne rezervacije.

  Preklic rezervacij

  Preklic rezervacij preko COBISS+ je možen samo v knjižnicah, ki svojim članom omogočajo to storitev. Prekličemo lahko rezervacijo gradiva, ki:

  • je trenutno izposojeno pri drugem članu (smo v čakalni vrsti)
  • je v obdelavi
  • že čaka na nas v knjižnici

  Posamezno rezervacijo prekličemo tako, da v seznamu rezerviranega gradiva označimo potrditveno polje ob gradivu (1. stolpec) in nato kliknemo gumb Prekliči izbrano. Če želimo preklicati vse rezervacije hkrati, označimo potrditveno polje v naslovni vrstici tabele in nato kliknemo gumb Prekliči izbrano.

  Po kliku na gumb Prekliči izbrano se v prvem stolpcu pri gradivu pokaže opozorilni znak, v stolpcu Status pa se izpiše sporočilo: "Rezervacija preklicana." Gradivo je izbrisano iz seznama rezerviranega gradiva.

  Če je v seznamu rezerviranega gradiva v prvem stolpcu opozorilni znak, rezervacije ni možno preklicati, ker je knjižnica omejila preklic rezervacije glede na trenutni status gradiva v izposoji. Iz zaslonskega namiga je razviden razlog, zakaj rezervacije ni možno preklicati.

  Zgodovina izposoj

  Servis Moje knjižnice omogoča po kliku na Zgodovina izposoj vpogled v gradivo (tudi e-knjige), ki smo si ga izposodili na dom, v čitalnico ali v kroženje v tekočem letu. Iz spustnega seznama lahko izberemo določeno leto, za katero se bo izpisal seznam izposojenega gradiva, ali vrednost vsa (zgodovina izposoj od leta 2008 dalje).

  Medknjižnična izposoja

  Če želenega gradiva ni na voljo v knjižnici, v katero smo včlanjeni, lahko posredujemo naročilo za medknjižnično izposojo. Pogoj za to je, da knjižnica uporablja programsko opremo COBISS3/Medknjižnična izposoja in svojim članom ponuja storitev medknjižnične izposoje preko COBISS+.

  Po uspešni prijavi in izbiri knjižnice v servisu Moje knjižnice lahko posredujemo naročilo za medknjižnično izposojo. Pregledamo lahko tudi odprta naročila (naročeno in izposojeno gradivo) in zaključena naročila (nerealizirana in realizirana naročila). Pri odprtih naročilih je možno preklicati naročila in podaljšati rok izposoje.

  Stroški medknjižnične izposoje so v skladu z veljavnim cenikom knjižnice in jih prevzame član, ki posreduje naročilo za medknjižnično izposojo.

  Naročanje gradiva

  Preko COBISS+ lahko posredujemo naročila za medknjižnično izposojo. Za to dejanje moramo imeti ustrezno dovoljenje knjižnice in poravnane vse terjatve.

  Najprej poiščemo zapis za gradivo, ki ga želimo naročiti. Iščemo lahko v vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB ali lokalnih bazah podatkov. Ko zapis najdemo, lahko takoj posredujemo naročilo. Kliknemo gumb Medk. izp. nad izbranim zapisom. Za uporabo te možnosti moramo biti prijavljeni v COBISS+ in imeti v profilu Moj profil COBISS dodano knjižnico, v kateri bi radi izvedli naročilo. Če je v servisu Moje knjižnice dodanih več knjižnic, nas sistem ob naročanju vpraša, za katero knjižnico in člansko številko želimo naročilo izvesti. Če v servisu Moje knjižnice še nimamo dodane knjižnice, v kateri bi si radi izposodili gradivo, sistem zahteva avtorizirano prijavo v to knjižnico.

  Po uspešni prijavi v servis Moje knjižnice izberemo storitev:

  • izposoja

   monografska publikacija (npr. knjiga, zbornik, CD, DVD ... )

  • nakup

   kopija sestavka v monografski publikaciji, članka v serijski publikaciji, standarda ali patenta ter e-vir

  Po kliku na gumb Vnos podatkov se odpre obrazec za vnos podatkov o gradivu, kamor vnesemo:

  • podatke o gradivu

   Pri monografskih publikacijah moramo obvezno vnesti naslov, pri serijskih publikacijah pa naslov ter leto ali letnik. Pri sestavkih in člankih je treba poleg podatkov za serijsko publikacijo obvezno vnesti še naslov, avtorja ali obseg strani (od _ do _). Pri standardih je obvezen vnos naslova ali oznake standarda, pri patentih pa vnos naslova ali številke objave patenta.

  • splošne podatke o naročilu

   Med podatki o naročilu so datum, do katerega želimo prejeti gradivo, in znesek, ki smo ga pripravljeni plačati za dobavo gradiva (dobava gradiva iz knjižnic se obračuna po veljavnem ceniku knjižnic). Označimo lahko, ali dovolimo, da naša knjižnica naroči gradivo iz tujine in na kakšen način bomo prevzeli gradivo.

  • podatke za obveščanje

   Določimo lahko, ali naj nas knjižnica o našem naročilu obvesti po pošti, telefonu (stacionarnem ali mobilnem) ali e-pošti. Dodatno lahko določimo, ali želimo prejeti SMS-obvestilo o tem, da je gradivo prispelo, in tudi, če ga ni možno dobaviti. Vpišemo lahko tudi splošno opombo o naročilu.

  Če smo najprej izbrali zapis in potem posredovali naročilo, se podatki o gradivu v obrazec prenesejo samodejno. Če pa naročamo gradivo brez predhodnega iskanja, tako da izberemo možnost Medknjižnična izposoja v servisu Moje knjižnice, moramo vse podatke o naročenem gradivu vnesti sami.

  S klikom na gumb Nadaljuj preidemo v zadnji korak naročanja, tj. potrditev naročila, kjer lahko še enkrat pregledamo podatke, ki smo jih vnesli. Če želimo kaj spremeniti, kliknemo gumb Vnos podatkov. Po kliku na gumb Oddaj naročilo se izpišeta številka naročila in sporočilo, da je bilo naročilo poslano.

  Status poslanega naročila lahko vidimo v seznamu naročenega gradiva pri odprtih naročilih.

  Opozorilo: Knjižnica lahko omeji naročanje gradiva za medknjižnično izposojo preko COBISS+, tako da določi število odprtih naročil, ki ne sme biti preseženo. Ko je to število doseženo, lahko sicer še vedno oddamo naročilo za medknjižnično izposojo, vendar bo knjižničar presodil, ali ga sprejel ali zavrnil.

  Odprta naročila

  Odprta naročila vključujejo naročeno in izposojeno gradivo.

  V seznamu naročenega gradiva so naročila, za katera še nismo prejeli gradiva. Posamezno naročilo v seznamu lahko prekličemo tako, da označimo potrditveno polje ob naročilu in kliknemo gumb Prekliči izbrano. Označimo lahko več naročil ali vsa naročila hkrati. Vsa naročila hkrati izberemo za preklic tako, da s klikom označimo potrditveno polje v naslovni vrstici tabele in nato kliknemo gumb Prekliči izbrano. Prekličemo lahko samo naročila, ki imajo v postopku medknjižnične izposoje enega od naslednjih statusov:

  • naročilo prejeto (preklic se izvede takoj, če je bilo naročilo posredovano preko COBISS+, sicer ga mora odobriti knjižnica)
  • naročilo odobreno (preklic mora odobriti knjižnica)
  • naročeno pri dobavitelju (preklic mora odobriti knjižnica)

  Po kliku na gumb Prekliči izbrano se izpišejo podatki o izbranem naročilu z zeleno kljukico v prvem stolpcu. Naročilo je bilo preklicano.

  Obstajata dve vrsti preklica naročila:

  • naročilo je bilo posredovano preko COBISS+ in preklic se je izvedel takoj ("Naročilo je preklicano.")
  • preklic mora odobriti knjižnica ("Zahteva za preklic čaka na odobritev.")

  Dokler naša zahteva za preklic ni odobrena ali zavrnjena, je v seznamu naročenega gradiva pri naročilu v stolpcu Status obdelave izpisano sporočilo "Čaka na odobritev." Ko je preklic odobren, se naročilo prenese v seznam nerealiziranih naročil pri zaključenih naročilih. Če preklic ni odobren, se v stolpcu Status obdelave izpiše sporočilo "Zahteva je zavrnjena", naročilo pa ostane v seznamu naročenega gradiva pri odprtih naročilih.

  V seznamu izposojenega gradiva so naročila, ki se nanašajo na trenutno medknjižnično izposojeno gradivo. Pri posameznem izvodu, ki mu rok izposoje še ni potekel, lahko zaprosimo za podaljšanje roka izposoje tako, da označimo potrditveno polje ob izvodu in kliknemo gumb Podaljšaj izbrano (označimo lahko več izvodov hkrati; vse izvode hkrati označimo s klikom na potrditveno polje v naslovni vrstici tabele).

  Po kliku na gumb Podaljšaj izbrano se izpišejo podatki o izposojenem izvodu, ki mu želimo podaljšati rok izposoje, in sporočilo "Zahteva za podaljšanje roka izposoje čaka na odobritev."

  Dokler naša zahteva za podaljšanje roka izposoje ni odobrena ali zavrnjena, je v seznamu izposojenega gradiva v stolpcu Podaljšanje pri izvodu izpisano sporočilo "Čaka na odobritev." Če podaljšanje roka izposoje ni odobreno, se izpiše sporočilo "zahteva je zavrnjena". Če je podaljšanje roka izposoje odobreno, se rok vrnitve spremeni.

  Zaključena naročila

  Zaključena naročila vključujejo nerealizirana in realizirana naročila.

  V seznamu nerealiziranih naročil so naročila, ki smo jih preklicali, naročila, ki jih je knjižničar zavrnil, in naročila, ki iz kakršnega koli razloga niso bila realizirana. Razlog za zavrnitev ali nerealizacijo lahko razberemo iz opomb.

  V seznamu realiziranih naročil so naročila, za katera smo prejeli gradivo, si ga izposodili in tudi vrnili.

  Dolgovi in omejitve

  Razlogi, da ne moremo podaljšati roka izposoje ali rezervirati gradiva, so lahko neporavnane terjatve ali kakšne druge omejitve, ki si jih lahko ogledamo po kliku na možnost Dolgovi in omejitve.

  • seznam neporavnanih obveznosti

   Neporavnane obveznosti do knjižnice zajemajo naše denarne obveznosti, ki jih še nismo poravnali. Če knjižnica omogoča spletno poravnavo terjatev, je pod seznamom neporavnanih obveznosti gumb Spletno plačilo. Če so bile neporavnane obveznosti edini razlog, da nismo mogli podaljšati roka izposoje, rezervirati gradiva ali posredovati naročila za medknjižnično izposojo, lahko te storitve v servisu Moje knjižnice po uspešnem spletnem plačilu spet uporabljamo.

  • trenutna zamudnina

   Če imamo izposojeno gradivo, ki mu je že potekel rok izposoje, se izpiše tudi znesek trenutne zamudnine (tj. zamudnine, ki bi jo morali plačati, če bi to gradivo takoj vrnili).

  • posebne omejitve

   To so omejitve, ki jih je postavila knjižnica. Iz različnih razlogov so določene storitve, ki jih knjižnica omogoča v COBISS+, za uporabnike nedostopne. Zaradi omejitve onemogočena izposoja npr. ne moremo podaljšati roka izposoje ali rezervirati gradiva. Omejitev izgubljena izkaznica pa je informativnega značaja in ne vpliva na možnost uporabe spletnih storitev knjižnice.

  • splošne omejitve

   To so omejitve, ki jih je postavila knjižnica glede na interna pravila poslovanja:

   • maksimalno število izposojenih izvodov na dom
   • maksimalno število izposojenih izvodov v čitalnico
   • maksimalno število rezervacij
   • število možnih podaljšanj roka izposoje pri posameznem izvodu (Če je število možnih podaljšanj npr. 2, rok izposoje in rok podaljšanja pa 1 mesec, pomeni, da je zadnji rok vrnitve 3 mesece od datuma izposoje, če seveda rok izposoje podaljšujemo in ni kakšnih drugih omejitev.)

  Za vse dodatne informacije v zvezi z neporavnanimi obveznostmi in omejitvami se moramo obrniti na knjižnico.

  E-obveščanje

  Z uporabo možnosti E-obveščanje lahko v spustnem seznamu ali zavihkih izbiramo med nastavitvami, vnosom e-naslova in vnosom številke mobilnega telefona. Če želimo prejemati obvestila, ki jih knjižnica omogoča, moramo posredovati svoj e-naslov in številko svojega mobilnega telefona, še preden se prijavimo na e-obveščanje.

  • E-naslov lahko vpišemo, če kliknemo zavihek E-naslov; na tem mestu ga lahko tudi spremenimo.
  • Številko mobilnega telefona lahko vpišemo, če kliknemo zavihek Številka za SMS-obveščanje; na tem mestu jo lahko tudi spremenimo.

  Opozorilo: Izbrana SMS-obvestila bomo prejeli po mobilnem telefonu le, če naš mobilni operater omogoča pošiljanje komercialnih SMS-sporočil in če nismo preklicali prejemanja takih sporočil.

  Nastavitve

  Izbiramo lahko samo med obvestili, ki jih knjižnica omogoča.

  ObvestiloPojasnilo
  Obvestilo o poteku rezervacijeKnjižnica nas obvesti, da je izbrisala rezervacijo, ki ji je potekel rok veljavnosti.
  Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivuKnjižnica nas obvesti, da je prispelo gradivo, ki je bilo ob naši rezervaciji izposojeno.
  Obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposojeKnjižnica nas obvesti, da se gradivu, ki smo si ga izposodili, izteka rok izposoje. Koliko dni pred potekom roka izposoje bomo dobili to obvestilo, je odvisno od posamezne knjižnice. Rok izposoje lahko podaljšujemo preko COBISS+, dokler ne poteče.
  Obvestilo o skorajšnjem opominuKnjižnica nas obvesti, da je rok izposoje potekel in da bomo v naslednjih dneh prejeli opomin, če gradiva prej ne vrnemo. Koliko dni pred prejemom opomina bomo dobili to obvestilo, je odvisno od posamezne knjižnice.
  Obvestilo o poteku članstvaKnjižnica nas obvesti, da nam bo z določenim dnem poteklo članstvo. Koliko dni pred potekom članstva bomo dobili to obvestilo, je odvisno od posamezne knjižnice.
  Obvestilo o neporavnanih terjatvahKnjižnica nas obvesti, da nismo poravnali svojih finančnih dolgov.
  Splošna obvestila knjižniceKnjižnica nam lahko pošilja različna obvestila v zvezi s poslovanjem, prireditvami ipd. (npr. razstave).
  Izpisek listka z gradivom ob obisku knjižniceKnjižnica nam pošlje seznam evidentiranega gradiva (tako imenovano zadolžnico).

  Sprememba gesla

  Geslo, ki so nam ga dodelili v knjižnici, lahko spremenimo s klikom na možnost Sprememba gesla v servisu Moje knjižnice. Če smo geslo pozabili, lahko pošljemo zahtevo za dodelitev novega gesla s klikom na povezavo Pozabljeno geslo pod obrazcem za prijavo.

  Opozorilo! Pri prijavi preko Federacije ArnesAAI se je za informacije glede avtorizacijskih podatkov treba obrniti na skrbnike institucionalnih LDAP-ponudnikov. Pri prijavi preko računa Google ali Facebook se nastavitve gesel urejajo v računih Google ali Facebook. Pri prijavi preko e-naslova lahko geslo za prijavo v uporabniški profil Moj profil COBISS zamenjamo, tako da izberemo možnost Uredi Moj profil COBISS.

  Uporabniški profil

  Uporabniški profil Moj profil COBISS predstavlja virtualen prostor, kjer lahko spreminjamo nastavitve vmesnika COBISS+ in shranjujemo vsebino, ki je rezultat našega iskanja. Za uporabo profila je potrebna prijava. Dostop do uporabniškega profila je v desnem delu okna na modri pasici. Ob prvi prijavi v COBISS+ se profil ustvari samodejno, razen v primeru ustvarjanja profila prijave z e-naslovom.

  Po uspešni prijavi lahko v uporabniškem profilu uporabljamo naslednje možnosti:

  • Moje knjižnice
  • Moja polica
  • Moja iskanja
  • Nastavitve
  • Uredi Moj profil COBISS
  • Odjava

  Moje knjižnice

  V servisu Moje knjižnice je seznam knjižnic, v katere smo včlanjeni. Pri vsaki knjižnici je naveden akronim knjižnice, ime člana knjižnice, številka članske izkaznice ter število enot izposojenega, rezerviranega in drugega gradiva. Seznam je prazen, če uporabniški profil/Moj profil COBISS ni povezan z nobeno knjižnico. Na seznam lahko dodajamo knjižnice, v katere smo včlanjeni (klik na gumb Dodaj knjižnico), ali pa jih s seznama odstranimo (klik na ikono za Nastavitve in izbira možnosti Odstrani knjižnico). Dodamo lahko tudi več članstev za isto knjižnico (npr. kadar družinski člani obiskujejo isto knjižnico). Če v profilu povežemo vse knjižnice, katerih član smo, lahko preprosto preklapljamo med storitvami servisa Moje knjižnice.

  Opozorilo!Če v servisu Moje knjižnice spremenimo geslo pri eni od knjižnic v seznamu, se ob imenu te knjižnice pojavi ikona ključ, ki opozarja na potrebno ponovno avtorizirano povezavo do servisa Moje knjižnice. Po kliku na to ikono vnesemo zahtevane avtorizacijske podatke za prijavo in če avtorizacija uspe, se ikona ključ samodejno zamenja z ikono kolešček.

  Moja polica

  Moja polica je seznam zapisov za gradivo, ki smo ga izbrali med rezultati iskanja in shranili s klikom na gumb Daj na 'Mojo polico'. Za shranjevanje zapisov na Mojo polico je potrebna prijava v uporabniški profil. Kadar je seznam dolg, lahko izberemo, koliko zapisov naj se prikaže na eni strani (10, 25, 50 ali 100). Po seznamu Moja polica lahko iščemo (kombinacija tipk CTRL + F), lahko izberemo določene naslove ali celotni seznam, izbrane naslove natisnemo, odpošljemo po e-pošti, izvozimo v Excelovo preglednico oz. v format RIS ali odstranimo iz seznama.

  Moja iskanja

  Moja iskanja je seznam iskalnih zahtev, kjer so vidni podatki, kdaj smo izvedli iskanje, kako smo oblikovali iskalno zahtevo in v kateri bazi podatkov smo iskali. Za shranjevanje iskalnih zahtev je potrebna prijava v uporabniški profil. Iskalno zahtevo shranimo tako, da nad seznamom rezultatov iskanja kliknemo na tri pike in izberemo možnost Shrani iskanje. Program nam te možnosti ne ponudi, če smo enako iskalno zahtevo shranili že kdaj prej.

  Kadar je seznam dolg, lahko izberemo, koliko iskalnih zahtev naj se prikaže na eni strani (5, 15, 20 ali vse). Seznam lahko listamo in po njem iščemo (iskalno okno Poišči v seznamu ali kombinacija tipk CTRL + F). S klikom na določeno iskalno zahtevo sprožimo ponovno iskanje, če pa kliknemo gumb Odstrani iz seznama, iskalno zahtevo iz seznama izbrišemo.

  Nastavitve

  Uporabniški vmesnik za COBISS+ lahko prilagodimo svojim potrebam, tako da določimo:

  • privzeti način iskanja
  • privzeto bazo podatkov za iskanje
  • število prikazanih zadetkov iskanja
  • relevantnost rezultatov iskanja
  • napredne možnosti
  • obliko uporabniškega vmesnika
  • privzeto temo
  • privzeto polico

  Pri Privzeti način iskanja lahko izberemo osnovno, izbirno ali ukazno iskanje. Privzeta vrednost je osnovno.

  V oknu Privzeta knjižnica za iskanje vpišemo skupni katalog slovenskih knjižnic ali več katalogov knjižnic, po katerih želimo iskati. Privzeta vrednost je vse knjižnice/COBIB/skupni katalog slovenskih knjižnic.

  Število prikazanih zadetkov iskanja na stran je 10, 25, 50 ali 100. Privzeta vrednost je 10.

  Relevantnost rezultatov iskanja dosežemo s tem, da določimo, katera vrsta gradiva naj se pojavi na vrhu seznama rezultatov iskanja (npr. članki). Privzeta vrednost je vseeno.

  Pri Napredne možnosti izberemo, ali bo bibliografski zapis prikazan v formatu ISBD ali COMARC.

  Stolpec s filtri, s katerimi omejimo iskanje, lahko imamo na levi ali desni strani seznama rezultatov iskanja. Privzeta nastavitev je levo.

  Pri Temi imamo možnost izbrati tudi prikaz s povečanim kontrastom.Pri Privzeti polici lahko med vsemi knjižnimi policami izberemo eno, na katero se bodo prednostno uvrstile vse nove knjige.

  Spremenjene nastavitve shranimo s klikom na gumb Shrani.

  Urejanje uporabniškega profila

  Za uporabniški profil v COBISS+ lahko kadar koli spremenimo ime za prikaz (ime je vidno na modri pasici v naslovu profila), če pa smo se prijavili preko e-naslova, lahko spremenimo poleg imena tudi e-naslov.Svoj uporabniški profil lahko tudi izbrišemo s klikom na povezavo Brisanje profila. Dejanje je nepreklicno, z izbrisom profila pa se izbrišejo tudi vsi shranjeni zapisi, iskalne zahteve in druge nastavitve.

  Neposredne povezave

  Navedeno je nekaj primerov neposrednih povezav (URL-naslovov) do nekaterih funkcij v COBISS+.

  Opozorilo! URL ne sme vsebovati presledkov, šumnikov (č, š, ž) in nekaterih drugih znakov. Namesto presledka je treba vnesti "+" ali "%20".

  Načini iskanja

  Primeri:

  Vstop v določeno knjižnico

  Primera:

  Namig:V parameter db vpišemo akronim knjižnice (npr. db=mkl).

  Vstop v določeno bazo podatkov

  Primera:

  Namig:Če gre za bazo podatkov, za zadnjo poševnico vnesemo kratico želene baze (npr. za iskanje po bazi JCR smo vnesli https://plus.si.cobiss.net/opac7/jcr).

  Iskalne zahteve

  Primeri:

  Izpis zapisa

  Primera:

  Jezik vmesnika

  Primeri:

  Namig:Nastavitev jezika vmesnika s parametrom lang v URL-ju (npr. lang=ger) je možna le za neprijavljene uporabnike, saj imajo prijavljeni uporabniki preferenčni jezik že nastavljen.

  Pregled izposojenega, rezerviranega in drugega gradiva (servis Moje knjižnice)

  Primeri:

  Namig: Za pregled gradiva je potrebna prijava uporabnika v uporabniški profil.

  Slovar

  ArnesAAI
  Arnesov AAI (avtentikacijsko-avtorizacijska infrastruktura) omogoča uporabo enega uporabniškega imena za dostop do različnih storitev (omogoča tudi prijavo v COBISS+). Več informacij: [https://aai.arnes.si/](https://aai.arnes.si/).
  Baza podatkov
  Podatkovna zbirka, zbirka podatkov, tudi katalog. Sistem COBISS vključuje vzajemno bibliografsko-kataložno bazo podatkov, lokalne baze podatkov in specializirane baze podatkov.
  Bibliografski zapis
  Računalniški zapis s podrobnimi podatki o gradivu je osnovna enota knjižničnih katalogov in tudi rezultat iskanja po katalogu.
  Celotno besedilo
  Besedilo dela, dokumenta ali publikacije, ki ni okrnjeno, ampak dostopno v celoti (tudi polno besedilo, angl. full text).
  COBIB
  Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov oz. skupen katalog knjižnic, ki sodelujejo v sistemu COBISS.
  COBISS
  Akronim za vzajemni bibliografski sistem in servise (angl. Co-operative Online Bibliographic System and Services).
  COBISS.Net
  Mreža nacionalnih knjižničnih informacijskih sistemov iz Slovenije, Srbije, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Bolgarije, Albanije in Kosova. Več informacij: [http://www.cobiss.net](http://www.cobiss.net).
  COBISS+
  Nova verzija spletnega kataloga oz. nadgradnja aplikacije COBISS/OPAC.
  COBISS AAI
  COBISS-ov AAI (avtentikacijsko-avtorizacijska infrastruktura) omogoča enotno prijavo za številne knjižnično-informacijske storitve z uporabniškim imenom in geslom, ki ga prejmemo v knjižnici.
  COLIB
  Baza s podatki o knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS.
  COMARC
  Format strojno čitljivega zapisa za opis in izmenjavo bibliografskih podatkov v sistemu COBISS (zasnovan na formatu UNIMARC).
  Dodatni indeksi
  Sestavljajo ga podatki iz tistih polj bibliografskega zapisa, ki imajo dodatne informacije o gradivu. Pri iskanju uporabimo iskalno predpono, s katero določimo, po katerem indeksu bomo iskali.
  Iskalni pojem
  Beseda ali besedna zveza, po čemer poizvedujemo in kar vpišemo v iskalni obrazec (npr. ime avtorja, leto izida, naslov dela, vsebinska oznaka ipd.)
  Iskalni indeks
  V bazi podatkov so polja računalniškega zapisa indeksirana, zaradi česar je omogočeno pregledovanje vsebine teh polj in poizvedovanje po njih. Ločimo osnovni indeks in dodatne indekse.
  JCR
  Baza podatkov JCR (Journal Citation Reports) vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva (IF – impact factor) za pomembnejše serijske publikacije iz svetovne produkcije.
  Lokalna baza podatkov
  Katalog posamezne knjižnice, vključene v sistem COBISS.
  Moj profil COBISS
  Uporabniški profil, kreiran znotraj aplikacije COBISS+. Povezuje več računov uporabnika v okviru servisa Moje knjižnice ter omogoča uporabniške nastavitve vmesnika in druge prilagoditve.
  Moja knjižnica
  Uporabniški račun v okviru določene knjižnice za posameznega člana te knjižnice. Za podrobnejši opis gl. poglavje Moja knjižnica.
  Moje knjižnice
  Servis, ki omogoča uporabniku opraviti različne knjižnične storitve, kot so pregled izposojenega gradiva, podaljševanje roka izposoje, rezervacija gradiva, medknjižnična izposoja idr. Za podrobnejši opis gl. poglavje Moje knjižnice.
  OPAC
  Akronim za javno dostopen katalog (angl. Open Public Access Catalog).
  Osnovni indeks
  Sestavljajo ga podatki iz večine polj in podpolj bibliografskega zapisa. Te podatke iščemo po ključnih besedah. Iskanje lahko omejimo s priponami.
  Specializirana baza podatkov
  Baza podatkov, ki vsebinsko pokriva določeno specializirano strokovno oz. znanstveno področje (kot je na primer medicina, ekonomija ipd.
  Uporabniška seja
  Uporabniška seja je zbir dejanj, ki jih uporabnik izvede na določenem spletnem mestu v danem časovnem obdobju (npr. ogled strani, iskanje, družabne interakcije ali transakcije e-trgovine ipd.)
  Uporabnik
  Posameznik, ki uporablja knjižnične in druge storitve v COBISS+ ne glede na starost, spol, izobrazbo in socialni status (npr. raziskovalci, umetniki, učenci, dijaki in študenti, učitelji in profesorji, starši in upokojenci, zaposleni in brezposelni)